Før operationen

Inden operationen taler du med en anæstesilæge om, hvilken bedøvelse du skal have. Det er vigtigt, at du føler dig helt tryg ved det, der skal ske på operationsgangen.

Samtale med anæstesilægen

Anæstesilægen gennemgår journalen og spørger dig ud om dit helbred dine tidligere erfaringer med bedøvelse. Du bliver også spurgt om evt. allergi, dine tænders tilstand, alkohol- og rygevaner samt hvilken medicin, du plejer at få. Alle disse oplysninger er vigtige for valget af bedøvelse.

Hvis du eller dine nærmeste pårørende tidligere har haft bivirkninger i forbindelse med en bedøvelse, er det vigtigt, at du fortæller anæstesilægen om dette.

Herefter tager anæstesilægen - i samråd med dig - stilling til, hvordan du skal bedøves. Du bliver informeret om hele forløbet herunder specielt om, hvordan vi behandler smerter og evt. kvalme efter operationen.

Faste

Langt de fleste bedøvelsesformer kræver, at du er fastende på operationsdagen. Det er vigtigt, at du overholder dette, da vi ellers kan være nødt til at aflyse din operation. Læs vores fasteregler.

Medicin

Det er vigtigt, at du til forundersøgelsen aftaler med lægen, om du skal holde pause med noget af din vanlige medicin inden operationen. Læs medicinvejledning.

Til toppen af siden