Nerveblokade

Man kan lokalbedøve et mindre område fx en arm med en nerveblokade. Det betyder, at du ikke kan mærke smerte, men du kan ofte stadig mærke tryk og berøring.

Disse blokader er specielt egnede til ortopædkirurgiske operationer på arme, skuldre, ben eller hænder som fx fjernelse af knyster, kuskehånd, kikkertundersøgelser eller indsættelse af proteser i mindre led etc.

Hvordan foregår det?

  • Først findes nerven (nerverne) vha. ultralyd
  • Lokalbedøvelsen sprøjtes ind omkring nerverne
  • I de efterfølgende 10 - 15 min. siver lokalbedøvelsen ind i nerverne, og det område, som nerverne forsyner, bliver følelsesløse og tunge
  • Du kan vælge at være vågen under operationen, eller du kan få sovemedicin, så du døser under operationen og ikke registrerer, hvad der sker

Efter operationen

Den opererede kropsdel vil være bedøvet og kan ikke bevæges, så længe bedøvelsen virker. Det drejer sig typisk om 6 - 10 timer efter operationen. Det betyder også, at denne type bedøvelse samtidig fungerer smertestillende. Det er dog vigtigt, at du starter med den efterfølgende smertestillende medicin, inden blokaden stopper med at virke.

Mulige komplikationer

Komplikationer ses stort set aldrig.

Til toppen af siden