Seneskader i anklen

Fodboldankel
Seneskader i anklen kan opstå ved en akut vrid, men ofte skyldes den overbelastning.

Overbelastning kan skyldes enten uhensigtsmæssig aktivitet eller skæv belastning af foden pga. fejlstillinger. Seneskader er ofte nemme at diagnosticere med en ultralydsscanning.

Behandling af seneskader i anklen

Ved overbelastning retter behandlingen retter sig primært mod den udløsende årsag. Man vil forsøge med en korrektion af fodtøj med indlæg, bandager og en ændring af idrætsaktivitet).

Ofte vælger man dog ved en tydelig kronisk inflammation omkring en sene også at behandle med blokade med binyrebarkhormon eller med gigtpiller.

Hvis skaden ikke lader sig behandle på denne måde kan operation en sjælden gang komme på tale.

Ved akut opståede skader på senerne afhænger behandlingen af, hvor omfattende skaden er og hvilken sene, det drejer sig om, men ofte vil en operation være nødvendig.

Til toppen af siden