Priser - astma

Priser for udredning af astma på Aleris-Hamlet Hospitaler

Undersøgelser

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
NO-måling - - 600
Lungefunktionsundersøgelse - - 800
Lungefunktionsundersøgelse med diffusionsmåling (DLCO) - - 3.000
Peak flow monitorering - - 3.500
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet - - 3.500
Mannitolprovokationstest - - 5.500
Røntgen af hjerte og lunger - - 950
Metakolintest - - 2.000

Konsultationer

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
1. konsultation lungemedicin inkl. lungefunktionsundersøgelser og NO-måling - - 3.600
1. konsultation allergologi inkl. lungefunktionsundersøgelser, NO-målig og pristekst for inhalationsallergener - - 4.600
Efterfølgende konsultation - - 1.500

Prisinformation

Priserne er gældende fra 1. september 2017. Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen.

Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betaling kan foregå kontant eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt. Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud indenfor de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Aleris-Hamlet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Til toppen af siden