Genetisk rådgivning ved æggestokkræft

Her kan du læse, hvornår det anbefales at søge genetisk rådgivning for æggestokkræft.

Har du blot én slægtning i din fars eller mors familie med æggestokkræft, er der grund til at søge genetisk rådgivning, da op til 25% af æggestokkræfttilfældene er arvelige. 

I de ældre generationer blev æggestokkræft ofte omtalt som ”kræft i maven”. Har du derfor en kvindelig slægtning i din eller din mors eller fars familie, som døde af dette, anbefaler vi dig at søge genetisk rådgivning. Her vil man ofte ved hjælp af journaloplysninger og /eller dødsattester kunne afklare, hvilken sygdom det drejede sig om.

Da æggestokkræft er en sygdom, der er svær at opdage i tide, anbefaler man, at kvinder, som vurderes at have en væsentlig øget risiko for at udvikle æggestokkræft, får fjernet æggestokke og æggeledere, inden de når den alder, hvor deres sygdomsrisiko er forhøjet. Dog først efter de har etableret deres familie.

En eventuel fjernelse af æggestokkene vil foregå på et offentligt hospital.

I nogle tilfælde vil den genetiske udredning også påvise en øget sygdomsrisiko for andre sygdomme. I så fald vil undersøgelsesprogrammet planlægges efter dette. 

Kontakt kundeservice

Eller ring til os på 7020 2624

Til toppen af siden