Ledbåndsskade i tommelfinger

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Klik her for at læse om dine rettigheder.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå ledbåndsskader i tommelfingerens grundled. Det giver nedsat gribekraft og smerter.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Ledbåndsskade i tommelfinger

Stabiliteten i tommelfingerens grundled afhænger af sideledbåndene på begge sider af tommelfingeren. Særligt sideledbåndet på pegefingersiden af tommelen er vigtigt, idet det stabiliserer leddet ved pincetgrebet. Hvis dette sideledbånd beskadiges, hæmmes tommelens funktion betydeligt.

Årsager til skade på tommelfingerens ledbånd

Sideledbåndet kan skades ved en langvarig overbelastning eller ved overrivning, hvis tommelen trækkes udad fra hånden. Overrivning af sideledbåndet sker ikke sjældent ved fald på ski, hvor tommelen fanges i hård sne eller af skistavens strop. Sideledbåndet afrives oftest på det sted, hvor det fæstner på tommelfingerens grundstykke. Senebladet, der dækker knoglen, forhindrer senen i at hele ordentlig igen.

Symptomer på skade af tommelfingerens ledbånd

Skade på sideledbåndet giver smerter fra tommelens grundled og løshed af leddet. Løsheden nedsætter gribekraften i tommelfingeren, specielt bliver pincetgrebet dårligt. Har tilstanden stået på længe, kan ledfladerne i grundleddet blive beskadiget, så der udvikles slidgigt i leddet.

Behandling af skade på fingrenes ledbånd

Kommer du til behandling inden for de første uger efter, at skaden er opstået, kan man reparere det skadede ledbånd ved en operation. Det er i disse tilfælde muligt at lægge ledbåndet på plads og fæstne det til knoglen med ståltråd og efterbehandle med bandage i 5 uger.

Er ledbåndsskaden kronisk, dvs. mere end 4 uger gammel, er det ikke muligt at reparere på det oprindelige ledbånd. Man må derfor operere enten med stivgøring af grundleddet eller indsættelse af et nyt ledbånd. Hvilken metode, der bør anvendes, må afgøres i det enkelte tilfælde, men slidgigt taler for en stivgøring af grundleddet.

Til toppen af siden