Seneskader i hånd og håndled

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Klik her for at læse om dine rettigheder.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Hvis du får en seneskade i hånden eller håndleddet, mister du funktionen i de muskler, som styres af den beskadigede sene. Seneskader bør derfor behandles så hurtigt som muligt.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Håndens nerver og ledbåndDe muskler, der bevæger vores håndled og for en stor del også vores fingerled er placeret i underarmen. Herfra styrer musklerne bevægelserne via lange sener, der går fra musklerne og ned til de knogler, hvorpå senerne er fæstnet. Beskadigelse af disse sener ses hyppigt, og det medfører manglende funktion af den / de pågældende muskler og led.

Årsager til seneskader i hånd og håndled

Sener kan skades ved overskæring efter uheld med skarpe genstande. Desuden kan sener skades ved betændelsestilstande såsom leddegigt eller som følge af knoglebrud i håndled eller hånd.

Symptomer på seneskader i hånd og håndled

Hvis du får en skade på en sene, ophører eller nedsættes den aktive bevægelighed af et eller flere led. Det kræver omhyggelig undersøgelse for at fastslå hvilke sener, der er beskadiget. Ved åbne sårskader er det vigtigt at få fastslået, om andre vigtige strukturer i regionen er skadede. Man undersøger derfor også funktionen af nerver i nabolaget af læsionen.

Hvis der er tale om seneskader som følge af leddegigt eller brud i håndleddet, opstår bristningen af senen ofte uden ydre anledning. Patienten bemærker blot et lille smæld, og den pågældende muskel holder op med at fungere.

Behandling af seneskader i hånd og håndled

Ved åbne seneskader, bør behandlingen foretages inden for de første timer. En gammel regel siger, at behandlingen skal være påbegyndt inden for 6 timer fra skadens opståen. Imidlertid kan denne regel ikke altid efterleves. Der må ofte gives køb på tidsfaktoren, og det er sikkert også vigtigere, at operationen foretages af en kompetent læge, fremfor at få gennemført en operation hurtigt af uøvet kirurg.

Ved behandlingen af åbne seneskader foretages en sammensyning af den eller de skadede sener. Ved behandling af seneskader som følge af leddegigt eller brud, kan andre behandlingsmuligheder komme i betragtning, herunder seneflytninger og senetransplantation.

Til toppen af siden