Priser - helbredsundersøgelser

Priser for helbredsundersøgelser på Aleris-Hamlet Hospitaler.

Helbredsundersøgelser

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Helbred TJEK - - 4.800
Helbred BASIS - - 5.800
Helbred UDVIDET - - 6.800
Opfølgende samtale efter helbredsundersøgelse - - 1.100

Tillægsundersøgelser (ifm. helbredsundersøgelser)

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Konditest - - 600
Ultralydsscanning af store halskar - - 1.550
Ultralydsscanning af maveregion - - 1.550
Ultralydsscanning af testikler - - 1.550
Screening for hudkræft og modermærkekræft i forb. med helbredsundersøgelse - - 2.550
Brystpakke: Klinisk mammografi med ultralydsscanning - - 2.550
Gynækologisk pakke (konsultation, gyn. undersøgelse, celleprøve, scanning) - - 2.250
Kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi) - - 5.400
Influenzavaccination - - 180

Kostvejledning hos diætist

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Konsultation hos diætist (1 time): Vurdering af kostvaner, kostvejledning og personlig kostplan - - 1.100
Opfølgning hos diætist (30 min.) - - 500
Opfølgning hos diætist (15 min.) - - 300
Opfølgningspakke 1 (5 x 15 min.) - spar 300 kr. - - 1.200
Opfølgningspakke 2 (5 x 30 min.) - spar 100 kr. - - 2.400
Forløbspakke 1 (1 time + 30 min. + 2 x 15 min.) - spar 200 kr. - - 2.000
Forløbspakke 2 (1 time + 3 x 30 min.) - fx til vægttab- spar 200 kr. - - 2.400
Kostplan - - 350
- - 4.770
- - 2.850

Prisinformation

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Sundhedstjek er ifølge lovgivningen pålagt moms ved fakturering. Øvrige ydelser er ikke momspligtige. 

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.

Til toppen af siden