Priser - tillægsundersøgelser

Priser for tillægsundersøgelser ifb. med helbredsundersøgelser på Aleris-Hamlet Hospitaler.

Tillægsundersøgelser (ifm. helbredsundersøgelser)

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Konditest - - 600
Ultralydsscanning af store halskar - - 1.550
Ultralydsscanning af maveregion - - 1.550
Ultralydsscanning af testikler - - 1.550
Screening for hudkræft og modermærkekræft i forb. med helbredsundersøgelse - - 2.550
Brystpakke: Klinisk mammografi med ultralydsscanning - - 2.550
Gynækologisk pakke (konsultation, gyn. undersøgelse, celleprøve, scanning) - - 2.250
Kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi) - - 5.400
Influenzavaccination - - 180

Betalingsinformation

Du har forskellige muligheder:

  1. Selv-betaling
  2. Delvis eller samlet betaling via din private sygeforsikring. For at undgå skuffelse, anbefaler vi, at du kontakter din sygeforsikringsselskab, inden du bestiller din aftale. De vil informere dig om deres betalingsproces og dit præcise omslag. Nogle sundhedsforsikringer dækker hele undersøgelsens omfang, nogle af dem dækker kun en procentdel eller op til et vist beløb, og andre dækker slet ikke helbredsundersøgelser.

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Sundhedstjek er ifølge lovgivningen pålagt moms ved fakturering. Øvrige ydelser er ikke momspligtige. 

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.

Information regarding payment

You will have different possibilities: 

  1. Self-pay 
  2. Partial or total payment through your private health insurance. To avoid any disappointment, we recommend that you get in touch with your health insurance company before you book your appointment. They will inform you on their payment process and your exact cover. Some health insurances cover the whole amount of the investigations, some of them just cover a percentage of the investigations or up to a certain amount and others do not cover health checkup. 
Til toppen af siden