Priser - tillægsundersøgelser

Priser for tillægsundersøgelser ifb. med helbredsundersøgelser på Aleris-Hamlet Hospitaler.

Tillægsundersøgelser (ifm. helbredsundersøgelser)

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Konditest - - 600
Ultralydsscanning af store halskar - - 1.550
Ultralydsscanning af maveregion - - 1.550
Ultralydsscanning af testikler - - 1.550
Screening for hudkræft og modermærkekræft i forb. med helbredsundersøgelse - - 2.550
Brystpakke: Klinisk mammografi med ultralydsscanning - - 2.550
Gynækologisk pakke (konsultation, gyn. undersøgelse, celleprøve, scanning) - - 2.250
Kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi) - - 5.400
Influenzavaccination - - 180

Prisinformation

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Sundhedstjek er ifølge lovgivningen pålagt moms ved fakturering. Øvrige ydelser er ikke momspligtige. 

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.

Til toppen af siden