Ultralydsscanning af halskar

Med en ultralydsscanning af halskarrene får du vished for, om du har begyndende forkalkning, som øger risikoen for blodpropper i hjernen.

Mange faktorer øger risikoen for blodprop og blødning i hjernen, men åreforkalkning er den væsentligste årsag. Når blodkarrene bliver forkalkede, kan der dannes blodpropper i de blodkar, der forsyner hjernen med blod. Desuden kan forkalkede blodkar lettere revne og give anledning til hjerneblødninger.

Nogle mennesker har desværre en højere risiko for at få åreforkalkning, selv om de er slanke, lever sundt og har fine kolesterolværdier.

Med en ultralydsscanning af pulsårerne på begge sider af halsen kan man konstatere, om der er forsnævring af karrene til hjernen, og dermed øget risiko for blodprop i hjernen.

Sådan foregår undersøgelsen

Ultralydsscanningen foretages ambulant uden forberedelse. Et specielt ultralydshoved føres hen over halsen og med scanning i forskellige retninger (Doppler-teknik), kan speciallægen se og vurdere eventuelle forkalkninger i karrene.

Finder vores læge betydende forsnævringer på halskarrene, vil du blive henvist til yderligere udredning.

Priser

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Ultralydsscanning af hals og halskar - - 1.550

Prisinformation

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Sundhedstjek er ifølge lovgivningen pålagt moms ved fakturering. Øvrige ydelser er ikke momspligtige. 

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.

Til toppen af siden