Sundhedstjek UDVIDET

Udover at fange livsstilssygdomme i opløbet bruges et Sundhedstjek UDVIDET til at forebygge disse gennem motiverende rådgivning om sunde livsstilsvaner

Ved et Sundhedstjek UDVIDET suppleres basisundersøgelsen med en måling af medarbejderens lungefuntion.

For yderligere detaljer se sammenligning af sundhedstjek »

Priser

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Sundhedstjek UDVIDET - - 690

Prisinformation

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Sundhedstjek er ifølge lovgivningen pålagt moms ved fakturering. Øvrige ydelser er ikke momspligtige. 

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.

Til toppen af siden