Tilskud til høreapparat

Hvis det er mere end 4 år siden, at du sidst har fået nyt høreapparat, kan du som hovedregel få offentligt tilskud til høreapparat.

Kontakt os

København

Bestil tid til gratis høreprøve

Eller ring til os på 7020 2624

Valg af høreapparat

Når du skal have høreapparater har du 2 valgmuligheder:
Du kan enten vælge at gå til en offentlig høreklinik, hvor der oftest er lang ventetid. Her er du ikke selv medbestemmende til, hvilket høreapparat du får, men det du får udleveret er gratis.

Du kan også vælge en privat høreklinik som Aleris-Hamlet. Her har vi ingen ventetid og vi tilbyder også gratis høreapparater.

Prisen på de forskellige høreapparat afhænger af hvilken type du vælger, samt hvor mange tekniske funktioner du ønsker.

Tilskud til høreapparater

Alle kan få tilskud til høreapparater. Tilskuddet betales via regionen og der ydes et tilskud på 4.054 kr. til køb af et høreapparat til første øre og yderligere 2.360 kr. til køb af høreapparat til det andet øre. Altså i alt på 6.414 kr. Dette tilskud må man få hvert 4. år.

Hvis det er første gang du skal have høreapparater, skal du have en henvisning fra en øre-næse-hals læge.

Har du til gengæld haft høreapparater før, er det ikke nødvendigt med en henvisning.

På Aleris-Hamlet tilbyder vi ørelæger, der kan lave din henvisning uden merpris. Det er ikke nødvendigt, at få en henvisning fra din egen praktiserende læge for at komme på Aleris-Hamlet.

Sygesikringen "danmark"

Hvis du ønsker et høreapparat med bedre teknologi, betaler man selv merprisen.
Hvis du er medlem af Sygesikringen "danmark", kan du få yderligere tilskud.

Gruppe 5 giver 750 kr. pr. høreapparat. I alt 1.500 kr. Dog max halvdelen af egenbetalingen.

Gruppe 1+2 giver 1.500 kr. pr høreapparat. I alt 3.000 kr. Dog max halvdelen af egenbetalingen.

Du kan få mere information på www.sygeforsikring.dk.

Helbredskort/medicinkort

Hvis du har et helbredskort, også kaldet medicinkort i daglig tale, har du mulighed for at få yderligere af egenbetalingen dækket.

Hvis du er pensionist eller førtidspensionist kan du få din egenbetaling dækket med op til 85% (eller i særlige tilfælde helt op til 100%). Helbredstillægget kan ydes primært til pensionister og førtidspensionister som er blevet det før 2003 og som har et helbredstillægskort/medicinkort fra kommunen.

For at modtage helbredstillæget er det en betingelse at modtagerens samlede likvide formue ikke må overstige 78.900 kr.

I særlige tilfælde kan udsatte pensionister, desuden søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling og derved få dækket helt op til 100 % af egenbetalingen.

Læs mere om helbredstillæget på www.borger.dk

Til toppen af siden