Slidgigt i knæ - knæprotese

Slidgigt i knæet er den mest almindelige årsag til, at der er behov for at indsætte en knæprotese. Aleris-Hamlet indsætter knæproteser med skånsomme teknikker.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Slidgigt i knæSlidgigt er den mest udbredte ledsygdom, der rammer stort set alle med alderen. Otte ud af ti har slidgigt, når de har passeret de 50 år.

Slidgigt opstår når den brusk, som normalt sørger for den glatte og glidende bevægelse, er slidt bort.

Symptomer på slidgigt i knæ

Slidgigt i knæ medfører smerter ved aktivitet og i nogle tilfælde også i hvile.

De tidlige symptomer er som regel ”igangsætnings-smerter” og ømhed efter belastning, hvor knæet hæver op.

Ved svær slidgigt kommer der hvilesmerter, nedsat bevægelighed og måske fejlstilling i leddet, ligesom gangdistancen og funktionsniveauet generelt nedsættes. For mange patienter betyder det en dagligdag præget af smerter, problemer og frustrationer, fordi man måske ikke kan passe sit job, få sin daglige motion og må opgive sine fritidsinteresser og afstå fra rejseaktiviteter.

Leddegigt i knæ

Knæproteser anvendes også til personer med leddegigt, som forekommer hos cirka 1 % af den voksne danske befolkning. Kvinder rammes tre gange så hyppigt som mænd. Leddegigt er kendetegnet ved, at kroppens led bliver angrebet af en betændelseslignende tilstand. Sygdommen opstår hyppigst i 30 - 50 års alderen. I de fleste tilfælde medfører sygdommen, at leddene gradvist misdannes og dermed mister deres funktion. Det giver smerter ved bevægelse af leddene og deraf følgende indskrænket bevægelighed og stivhed i leddet. 

Behandling af slidgigt i knæ

Der er aktuelt ikke en behandling, som kan kurere slidgigt og normalisere brusken. Behandlingen er derfor hovedsageligt smertestillende.

Ved let slidgigt behandles med

  • Håndkøbsmedicin 
  • Blokade med binyrebarkhormon i leddet
  • Indsprøjtning af hyaluronsyre

Ved mere fremskreden slidgigt behandles med

  • Stærkere medicin
  • Kikkertoperation med oprensning
  • Operation med opretning af en evt. fejlstilling (hjulben)
  • Kileoperation i knæ (tibiaosteotomi)

Ved svær slidgigt kan vi indsætte en knæprotese.

Kileoperation af knæ (tibiaosteotomi)

Slidgigt rammer oftest den indvendige lårbenskno, og der er særlig risiko for slidgigt, hvis du er hjulbenet. Har du slidgigt på indersiden af knæleddet og dermed smerter på indersiden af knæet, kan du have gavn af en kileoperation.

Ved operationen rettes på vinklen i dit knæ ved at sætte en kile ind i knoglen øverst på skinnebenet. Det medfører, at belastningen i knæet lægges mere over på ydersiden af knæet. Det har vist sig, at hvis du har dårlig brusk på indersiden, kan du ved en kileoperation få den udtyndende brusk til at genopbygges helt eller delvist. Du opnår med stor sandsynlighed en reduktion af smerterne i knæet samt at tidspunktet, hvor du skal have et nyt knæ, kan udskydes med 5 - 20 år. Jo tidligere du får lavet en kileoperation, jo længere holder det. 

Hvornår indsætter man en knæprotese?

Hel knæproteseEn knæprotese indsættes, når knæleddet er så ødelagt, at det forårsager store smerter, nedsat gangdistance og forringet bevægelighed. I begyndelsen forsøger man at behandle med smertestillende medicin, fysioterapi etc., men når smerterne bliver så invaliderende, at de påvirker de daglige funktioner eller giver manglende nattesøvn, er det en god idé at overveje indsættelse af en knæprotese.

På Aleris-Hamlet kan vi med skånsomme teknikker udskifte hele knæet med en knæprotese.

Video om knæproteseSe video om indsættelse af kunstigt knæled »

 

Hvad er en knæprotese / kunstigt knæled?

Ved indsættelse af et kunstigt knæled erstatter man knæleddet med en protese, som består af 3 dele: En del som sættes på lårbenet, en del som sættes på skinnebenet og en del som sættes på knæskallen.

Protesedelene erstatter ledfladen på lårbenet, skinnebenet og bagsiden af knæskallen. Lårbensdelen består af rustfrit stål. Ved operationen sættes den fast på lårbenet og hæftes med knoglecement. Protesedelen på skinnebenet er ligeledes fremstillet af rustfrit stål og består af en metalplade med en køl, som går ind i marvhulen på skinnebenet.

Denne protesedel sættes også fast med knoglecement. Oven på metalpladen sidder der plastik (polyethylen), som danner led med protesedelen på lårbenet. Protesedelen på knæskallen er af plastik og fastgøres ligeledes med knoglecement. Knoglecementen, som anvendes, er gennemprøvet og fremstillet af en anerkendt fabrikant. 

Knogledonor (kun i København)

Det fjernede, slidte knæled kan anvendes til at hjælpe andre patienter. Vi spørger dig derfor, om vi må donere det fjernede knoglevæv til Rigshospitalets knoglebank, hvor knoglen fryses ned og bruges til andre patienter ved lejlighed. Såfremt du er indforstået hermed, vil du få taget en ekstra blodprøve for at sikre, at ledhovedet er fri for smitsomme sygdomme. Du skal i så fald underskrive en samtykkeerklæring om, at du donerer den fjernede knogle.

Dansk knæalloplastik register

Nationalt bliver kvaliteten af knæoperationer registreret og overvåget i Dansk knæalloplastik register (database). Aleris-Hamlet indberetter alle knæoperationer til denne database, og der er således overvågning og kontrol med vores operationer på lige fod med andre klinikker / sygehuse, som indopererer kunstige knæ.

Læs om andre typer gigt

Slidgigt i albuen » Slidgigt i fingrene » Slidgigt i lænden »
Slidgigt i anklen » Slidgigt i håndled » Slidgigt i skulderleddet »
Slidgigt i bagfoden » Slidgigt i tommelfingeren » Slidgigt i skulderhøjdeleddet »
Slidgigt i mellemfoden » Slidgigt i hoften »
Leddegigt »
Slidgigt i storetåen » Slidgigt i nakken » Psoriasisgigt »
Til toppen af siden