Crohns sygdom

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Læs dine rettigheder her.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Crohns sygdom er en betændelsestilstand i tarmen. Betændelsesforandringerne forekommer oftest i det sidste stykke af tyndtarmen, i tyktarmen eller i endetarmen. Vi tilbyder hurtig udredning og behandling hos specialister.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Crohns sygdom kan forekomme i alle aldre, men ses hyppigst hos yngre voksne. Man kender ikke årsagen til Crohns sygdom. 

Crohns sygdomForløbet af Crohns sygdom er meget forskelligt fra person til person og over tid hos den samme person. Nogle patienter har gennem hele livet kun ganske få gener, som ikke er behandlingskrævende, mens andre har udbredte betændelsesforandringer, som kræver langvarig medicinsk behandling og flere operationer. Hos den Crohns patient er der typisk variation i intensiteten fra perioder med ingen betændelse til perioder med mere udtalte gener.

Symptomer på Crohns sygdom

Symptomerne varierer meget afhængigt af sygdommens placering og graden af betændelse. De mest almindelige symptomer er mavesmerter, diarré, vægttab, oppustethed af maven og feber. Hvis sygdommen er lokaliseret til endetarmen, kan der opstå langvarige rifter i endetarmsåbningen samt bylder og / eller fistler ved endetarmsåbningen. Af og til ses smerter i leddene som reaktion på betændelsesforandringerne i tarmen.

Hvordan påvises Crohns sygdom?

Ved mistanke om Crohns sygdom tages der blodprøver, som kan vise tegn på, om der er en betændelsestilstand i kroppen. Den nederste del af tyndtarmen, hele tyktarmen og endetarmen efterses ved koloskopi. Hvis der påvises betændelsesforandringer, tages der vævsprøver, som sendes til mikroskopisk undersøgelse.

Tyndtarmen undersøges ved røntgen med kontrastholdig væske i tarmen.

Behandling af Crohns sygdom

Der findes ingen behandling, som kan kurere Crohns sygdom, men behandlingen kan i de fleste tilfælde holde betændelsesforandringerne i ro.

Behandlingen af Crohns sygdom er i første omgang medicinsk med en eller flere slags medicin.

Hvis der opstår komplikationer til betændelsen såsom forsnævring af tarmen, bylder eller fistler, vil det i reglen være nødvendigt med en operation for at behandle komplikationen. Det er bedst at operere tidligt i forløbet af en komplikation, da man derved undgår langvarig medicinsk behandling, som pga. komplikationen ofte ikke har tilstrækkelig effekt. Komplikationen kan tillige forværres, hvis man udskyder en operation til senere i forløbet.

Operation for forsnævringer eller byld på tarm

Hvis der er forsnævring af et stykke tyndtarm, eller der har dannet sig en byld uden for tarmen, vil operationen oftest bestå i fjernelse af det forsnævrede og betændelsesforandrede stykke tarm.

Operation for bylder og fistler ved endetarmsåbningen

Hvis der opstår bylder eller fistler ved endetarmsåbningen, vil behandlingen være kirurgisk drænage af disse, idet der tilstræbes så minimalt indgreb som muligt.

Kirurgisk behandling af Crohns sygdom giver ofte langvarig effekt, men hos nogle vil betændelsesforandringerne komme tilbage typisk i det område, hvor tarmenderne er syet sammen, hvis der er fjernet et stykke tarm.

Behandling på Aleris-Hamlet

På Aleris-Hamlet tilbydes kikkertundersøgelse af tarmen koloskopi. Opstår der bylder, fistler eller forsnævringer i tarmen, tilbydes kirurgisk behandling i samarbejde med en medicinsk gastroenterolog. Undersøgelse og behandling foregår altid af en speciallæge med meget stor erfaring i undersøgelse og behandling af tarmsygdomme.

Regelmæssig kontrol

Der anbefales regelmæssige kontroller under igangværende medicinsk behandling og efter kirurgiske indgreb. Ved langvarig Crohns sygdom er der en let øget risiko for tarmkræft. Derfor anbefaler vi en kikkertundersøgelse af tyktarmen med jævne mellemrum hos personer, som har haft sygdom i tyktarmen i mere end 10 - 15 år.

Til toppen af siden