Polypper i tarm

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Klik her for at læse om dine rettigheder.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

En polyp i tarmen er en udvækst i tarmens slimhinde. De fleste polypper i tarmen er helt godartede, men nogle kan udvikle sig til kræft, hvis de ikke fjernes i tide.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Polypper i tyktarmenPolypper kan findes i andre organer end tyktarmen og endetarmen, men forekommer hyppigst i tyktarmen og endetarmen, idet 15 - 20 % af befolkningen udvikler polypper i tarmen.

Polypper kan være bredbasede eller stilkede. De fleste polypper er helt godartede, men nogle kan udvikle sig til kræft, hvis de ikke fjernes.

I sjældne tilfælde kan polypper være arvelige. I disse tilfælde udvikles utallige polypper. Denne sygdom kaldes polypose og vil ubehandlet føre til udvikling af kræft i tyktarm eller endetarm.

Symptomer på polyp i tarmen

Symptomerne på polyp i tyktarm og endetarm er som regel meget beskedne. I de fleste tilfælde giver de ingen symptomer, men større polypper og især polypper i endetarmen kan give lidt blødning i forbindelse med afføring eller lidt slimafgang fra endetarmen.

Større polypper kan også forårsage ændringer i afføringsmønsteret. Smerter skyldes sjældent polypper.

Undersøgelse for polypper i tarmen

Polypper kan ses ved enten kikkertundersøgelse af tarmen, almindelig røntgenundersøgelse af tyktarmen eller CT-skanning af tyktarm og endetarm (CT-kolografi). En kikkertundersøgelse er klart den bedste måde at undersøge for polypper, idet risikoen for at overse polypper er lavest ved denne undersøgelse.

Desuden kan man med det samme fjerne de polypper, der findes. Kikkertundersøgelsen kan være enten rektoskopisigmoideoskopi eller koloskopi. Kun ved koloskopi får man efterset hele tyktarmen.

Behandling af polyp i tarmen

Det anbefales, at du får fjernet eventuelle polypper, som bliver påvist, idet man ikke på deres udseende kan bedømme om den pågældende polyp har en risiko for at udvikle sig til kræft, hvis den efterlades.

Polypperne fjernes i forbindelse med kikkertundersøgelsen enten vha. en slynge eller med en tang, som føres igennem kikkerten. Oftest anvender man strøm i forbindelse med polypfjernelsen for at undgå blødning. Dette foregår via den anvendte slynge eller tang og mærkes ikke af patienten.

En polyp, som er fuldstændig fjernet kommer ikke igen, men der er en risiko på mindst 30 % for, at der opstår andre polypper. Denne risiko øges med antallet af tidligere påviste polypper. Afhængigt af hvilken type polyp, der blev fjernet, anbefaler man derfor ofte kontrolundersøgelse af tyktarm og endetarm inden for et givet tidsrum. Dette bør foretages af en specialist i behandling af sygdomme i tyktarm og endetarm.

Behandling på Aleris-Hamlet

På Aleris-Hamlet undersøges du altid af en speciallæge med meget stor rutine i denne slags undersøgelser og med det nyeste udstyr. Dette giver dig en sikkerhed for, at du får en korrekt diagnose på dine symptomer, at undersøgelsen forløber med mindst mulig ubehag, og at komplikationer er yderst sjældne. En koloskopi foretages ambulant enten i forbindelse med eller efter en forundersøgelse.

Til toppen af siden