Demens - Alzheimer

Pralebanner
Har du mistanke om demens eller Alzheimer, er det vigtigt, at du bliver undersøgt så hurtigt som muligt. Aleris-Hamlets neurologer tilbyder hurtig udredning, så du kan komme i den rette behandling med det samme.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Den består i første omgang af en demenstest (kognitiv test). Ud fra dette besluttes det, om der er behov for yderligere kliniske undersøgelser, blodprøver eller skanning. Herefter kan speciallægen stille en præcis diagnose og lave en skræddersyet behandlingsplan til dig.

Hvad er demens?

Demens er en gradvis svækkelse af hjernens funktion, så personen lidt efter lidt får sværere ved at fungere i dagligdagen og i personlige relationer.

Mange forbinder ofte demens med en svigtende hukommelse, men det er kun en del af det samlede billede.

De 10 typiske advarselstegn er:

 • Svigtende hukommelse: Glemmer oftere ting og kommer ikke i tanke om dem senere
 • Forlægger ting forkerte steder: Kan komme til at lægge tøjet i køleskabet og sætte mælken i rengøringsskabet
 • Manglende koncentrationsevne: Har svært ved at koncentrere sig
 • Sprogproblemer: Glemmer helt enkle ord, og erstatter dem med andre ord, så det bliver uforståeligt
 • Svigtende orienteringsevne: Kan fare vild på egen vej, og ikke vide, hvad de laver der, eller hvordan de kommer hjem
 • Nedsat dømmekraft: Glemmer tid, sted og omgivelserne. De kan fx. klæde sig helt forkert på med vintertøj om sommeren eller glemme, hvem de er sammen med
 • Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver: Kan tilberede et måltid, og så både glemme at servere det, og at de har tilberedt det
 • Mangel på initiativ: Kan blive passiv, og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang
 • Problemer med at tænke abstrakt: Kan helt glemme tallene, og hvad man kan bruge dem til
 • Forandringer i humør: Pludselige humørsvingninger, næsten fra sekund til sekund – og helt uden grund
 • Ændringer i personligheden: En person med demens kan ændre sig drastisk og fx blive meget forvirret og mistænksom

Hvor mange lider af demens?

Demens er en sygdom i eksplosiv vækst. Omkring 80.000 danskere lider i dag af demens, men det forudses, at der om 30 år vil være over 177.000, der lever med sygdommen. Blandt 60-årige er der ca. 1 % demente, og blandt ældre over 85 år er der 20 - 30 % demente. I mange tilfælde er Alzheimers sygdom årsagen til demens, men der er mange underdiagnoser til demens.

Hvorfor får man demens?

Demens kan skyldes over 50 forskellige tilstande, hvoraf Alzheimers sygdom alene eller i kombination med andre demenssygdomme, udgør ca. 70 % af tilfældene.

Blandt de andre demens-sygdomme findes fx:

 • Demens som følge af blodpropper i hjernen
 • Demens som følge af andre sygdomme
 • Demens i pandelapperne som følge af skrumpning af disse

Hvordan stiller neurologen diagnosen demens? 

Sygehistorien indeholder vigtige tegn og spor omkring demens.

Alzheimers sygdom er fx præget af konstant fremadskridende tab af korttidshukommelse, orienteringsevne og sprogfunktion. Patienterne har svært ved at finde ordene, så talen bliver ikke-flydende og præget af fraser og klichéer. Manglende evne til benævnelse af ting er ligeledes typisk.

Siden kommer der ofte en dårlig evne til at genkende ansigter og en manglende opmærksomhed, der bl.a. forhindrer bilkørsel. Personlighedsændringerne, der ofte er de mest belastende for de pårørende, består i udtalt passivitet, emotionel fladhed, aggressivitet eller paranoia. Mange lider af syner, hvor afdøde slægtninge, dyr og ubudne gæster kan optræde.

Nogle former for demens kan kureres. Det drejer sig fx om demens opstået i forbindelse med depression eller for lavt stofskifte. Når mistanken om en begyndende demenstilstand opstår, vil lægen derfor i første omgang lede efter tegn på sygdomme, der kan medføre demens. Der kan blive tale om blodprøver, rygmarvsprøver og skanninger af hjernen.

Hvad kan du selv gøre ved demens?

Der er desværre ikke så meget, du kan gøre, når først demens har indfundet sig, men det er vigtigt at søge hjælp så tidligt som muligt, da det kan bremses. Derfor bør du være opmærksom på symptomerne hos dig selv og ikke mindst hos dine pårørende, idet de oftest ikke selv ser symptomerne. Det er vigtigt at være opmærksom på belastningen af den nærmeste familie og de pårørende, og de bør søge / tilbydes al den hjælp, der nu er at hente.

Behandling af demens

Hvis der er tale om en form for demens, der kan kureres, vil speciallægen iværksætte en behandling, som genopretter hjernens normale funktion.

I de fleste tilfælde kan demens dog ikke helbredes, men demens kan lindres ellers sættes i bero, hvis du får den rette diagnose og dermed behandling så hurtigt som muligt. Alzheimer eller vaskulær demens er eksempler på dette.

Formålet med de mest udbredte medicinske behandlinger er at øge hjernens indhold af et af hjernens egne signalstoffer, acetylcholin. En anden mulighed er at påvirke et andet ligeledes naturligt forekommende stof, glutamat.

Endvidere kan behandling af de afledte symptomer til lidelsen kræve behandling. Det kunne være variationer i døgnrytmen, aggressivitet, angst og vrangforestillinger.

Få en hurtig og præcis diagnose

På Aleris-Hamlet kan vores speciallæge i neurologi foretage hurtig udredning og stille en præcis diagnose, så du kan komme i den rette behandling med det samme. Selve behandlingen foregår på Demens-klinikker på de større sygehuse.

For yderligere information anbefaler vi:

Til toppen af siden