Aldersbetinget langsynethed (alderssyn)

Er du over 45 år og afhængig af læsebriller for at læse aviser og bøger, kan EuroEyes hjælpe dig med at blive fri for at skulle bære briller.

Alderssyn er et naturligt aldersbetinget fænomen, der typisk kommer til udtryk mellem 40 og 50 års alderen.

Hvordan opstår alderssyn?

I første omgang er det kun nærheden, der fremstår uklar, altså den afstand vi læser trykte medier, betjener mobiltelefonen eller udfører håndarbejde ved. Dette løses for det meste ved, at man holder læsematerialet længere væk og anvender stærkere belysning.

Som alderssynet udvikler sig, vil problemerne også opstå i mellemafstandene, fx ved pc-arbejde, når man ser på sit ur eller læser prisskilte. Når man er nået til dette stadie, kan de fleste ikke længere holde læsematerialet langt nok væk til tydeligt at kunne læse det. 

Hvem rammes af alderssyn?

Uanset om du tidligere aldrig har haft brug for briller, eller har været nærsynet eller langsynet vil alderssyn ramme dig før eller siden, og du vil få brug for læsebriller. Hos langsynede personer forværres den allerede svage synsstyrke for korte afstande. Nærsynede derimod er nødt til at tage deres brille af for at kunne læse, eller anvende flerstyrkebriller.

Årsager til alderssyn

Øjet med en ung linse

 For at kunne stille skarpt på både kort og lang afstand, har vores øjne brug for bl.a. en elastisk linse. Den sørger for, at det indfaldende lys brydes korrekt og samles i samme punkt på nethinden (Fig. 1). En ung linse er blød og fleksibel. Øjets ringmuskel sørger for, at linsen er i stand til at afrunde sig, så synet kan tilpasse sig og stille skarpt på nære genstande (Fig. 2 + 3). Denne funktion kaldes akkommodation. Denne tilpasningsevne sikrer, at vi kan fokusere på forskellige afstande. Alderssyn

Øjet med en linse ældre end 45 år

Genstande i det fjerne kan stadig afbildes lige så skarpt på nethinden som tidligere, da linsen som udgangspunkt her er flad (Fig. 4). Linsens evne til at kunne afrunde sig, så den kan stille skarpt på nære objekter, aftager derimod med alderen. Med årene lagrer vores øjenlinse løbende uopløselige proteinstoffer, hvorved den bløde linsekerne lidt efter lidt hærdes. Dette tilpasningstab er en langsom proces. Efterhånden kan linsen ikke længere samle de indkommende lysstråler på nethindemidten i ét brændpunkt (Fig. 5 + 6). Dette resulterer i et svækket syn ved læsning, og på et senere tidspunkt vil synet også blive for svagt til computerarbejde.

Alderssyn

Hvilken metode er bedst for mit alderssyn?

Alderssyn kan hverken afhjælpes med medicin eller synstræning. Takket være moderne medicinsk teknologi kan vi tilbyde forskellige behandlinger til korrektion af alderssyn, og dermed et brillefrit liv.

En af disse behandlingsmetoder er indsættelsen af multifokallinser, som samtidig kan udligne andre eksisterende synsfejl.

Under en uforpligtende forundersøgelse informerer vi dig om hvilken metode, der egner sig bedst til netop dine øjne.

Linsebehandling til korrektion af alderssyn

også i kombination med nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl.

Metode Nærsynethed Langsynethed Bygningsfejl
Multifokallinse* alle dioptrier alle dioptrier op til 12 dioptrier**
* Patient ældre end 40-45 år   |   ** Torisk multifokallinse
Til toppen af siden