Resultater efter fedmeoperation

En fedmeoperation nedbringer ikke kun vægten hos patienten. Følgesygdomme som diabetes kan helbredes ved en fedmeoperation.

Figuren viser andelen af patienter på Aleris-Hamlet og på landsgennemsnit som opnår en vægttab på 50% eller mere af deres overskydende vægt. Her ligger Aleris-Hamlet over landsgennemsnitet.

Figuren viser også hvor stor en andel af patienter på Aleris-Hamlet sammenlignet med landsgennemsnittet som bliver helbredt for diabetes efter et år. 

Det er dokumenteret at en fedmeoperation kan minimere eller helbrede helbredsmæssige genere som er opståes ved overvægt som diabetes, forhøjet blodtryk og hjertelidelser. 

Resultater efter fedmeoperation

Kontakt os

København

Til toppen af siden