Hvad er fedme?

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Læs dine rettigheder her.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Fedme er farligt, fordi det medfører øget belastning af kroppens organer og medfører en øget risiko for en række følgesygdomme.

Forskel på fedme og overvægt

Fedme er ikke det samme som overvægt. Ved fedme vil kroppens organer og funktioner være belastet. Når fedme fejlagtigt sammenlignes med mildere grader af overvægt, skaber det forvirring om, hvordan man behandler tilstandene, og det er uheldigt.

Overvægt kan behandles med motion og kostomlægning samt evt. medicin.

Fedme kræver en betydelig større indsats, og erfaringer fra udlandet viser, at fedmekirurgi er den eneste effektive behandling af svær overvægt.

Hvordan måles fedme?

Fedme måles bl.a. ved BMI (Body Mass Index), som fortæller om forholdet mellem en persons vægt og højde (beregn dit BMI her)

Risikoen for at udvikle alvorlige følgesygdomme, som fx type 2 diabetes stiger markant, jo større BMI, du har.

WHO har udarbejdet nedenstående klassifikation, som definerer BMI grænserne for normal- og overvægt samt fedme. Som det fremgår af tabellen, er der et sammenhæng mellem BMI, og udvikling af følgesygdomme.

Klassifikation BMI Risiko for følgesygdomme
Undervægt <18,5 Forhøjet
Normalvægt 18,5 - 24,9 Middel
Overvægt 25 - 29,9 Forhøjet
Fedmeklasse 1 30 - 34,9 Moderat forhøjet
Fedmeklasse 2 35 - 39,9 Svært forhøjet
Fedmeklasse 3 >40 Meget svært forhøjet

Fedmeoperation er en livslang ændring

Med en fedmeoperation kan du opnå et permanent vægttab, og dermed nedsætte de uheldige konsekvenser af fedme.

Det er dog vigtigt at pointere, at et kirurgisk indgreb kræver en livslang ændring af livsførelsen. Livsstilsændringer er helt centrale i behandlingen af fedme, idet man anslår, at 50 % af vægttabet kommer som en direkte følge af operationen, mens de sidste 50 % af vægttabet kun kan ske gennem ændringer i kostindtag og egentlig diætbehandling i kombination med øget fysisk aktivitet og motion.

Kontakt os

København

Til toppen af siden