Fedme i tal

Fedme i tal

Underernæring er ikke længere den hyppigst forekommende sygdom i verden – det er fedme. I 2008 led mere end 10% af verdens voksne befolkning af fedme. Flere dør af overvægt og fedme end undervægt på verdensplan.

Det estimeres, at 40 mio. europæiske borgere lider af fedme, og i de fleste lande stiger antallet dramatisk. Hvis udviklingen fortsætter, skønner WHO, at 60 - 70 % af alle europæere vil være overvægtige i 2030.

De alvorlige sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af fedme giver anledning til stor bekymring både for de enkelte individer, der er ramt, og for samfundet som helhed.

Fedme er arveligt, men fedmeepidemien antages også at skyldes ændrede miljøfaktorer, først og fremmest for fed og for megen kost samt for lidt fysisk aktivitet.

Overvægt i Danmark

Overvægt er et hastigt stigende problem i Danmark - som i resten af den vestlige verden. Siden 1987 er der blevet 75 % flere overvægtige. 30 - 40 % af den voksne befolkning er i dag overvægtige. Det svarer til 1.3 mio. danskere. Ca. 12 % af den voksne danske befolkning, svarende til ca. 400.000 personer, lider af svær overvægt (BMI > 30), mens ca. 0,5 % skønnes at lide af ekstrem overvægt (BMI > 40).

Køns- og aldersfordeling

Lidt over 34 % af alle kvinder og knap 50 % af alle mænd i Danmark er overvægtige eller fede. Særligt foruroligende er det, at stadigt flere børn og unge bliver overvægtige. De seneste tal fra den nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse viser, at den største stigning i forekomsten af svær overvægt ses blandt 16 - 24 årige mænd. Dertil kommer, at forekomsten af overvægt blandt børn er steget 2 - 3 gange i løbet af de seneste 25 år.

Geografisk fordeling og social ulighed

Overvægt og svær overvægt findes i alle befolkningsgrupper, men det er især blandt de kortest uddannede, laveste indkomster og ufaglærte, ligesom der er flere overvægtige på landet end i byerne.

Til toppen af siden