Fedmeoperationer virker

En fedmeoperation nedsætter afgørende risikoen for udvikling af de alvorlige følgesygdomme og allerede udviklede følgesygdomme bedres eller forsvinder helt.

Fedmeoperationer mest effektive behandling af svær overvægt

Et svensk langtidsstudium bekræfter, at fedmeoperationer er den eneste effektive behandling mod svær overvægt. Ikke blot fører fedmeoperationer til et betydeligt vægttab, som fastholdes over år. Vægttabet nedsætter også markant risikoen for udvikling af alvorlige følgesygdomme til fedme såsom diabetes og forhøjet blodtryk, og allerede udviklede følgesygdomme bedres eller helbredes helt.

Holder vægttabet?

Studiet, som startede i 1987, viser efter 14 års opfølgning, at 95 % af patienterne opnår et stort varigt vægttab på 25 % af udgangsvægten. Det bliver ofte sagt, at patienterne efter en laparoskopisk gastrisk bypass tager den tabte vægt på igen. Dette er ikke rigtigt. Langtidsopfølgning viser, at vægten falder med 35 % det første år. I løbet af de efterfølgende 10 år er der en gennemsnitlig vægtstigning på 10 %. Alt i alt et totalt vægttab er 25 % 14 år efter fedmeoperationen. 

Gevinster ved fedmeoperationer

  • Diabetes type 2 forbedres hos 80 - 90 % efter en fedmeoperation, og diabetes type 2 forebygges gennem fedmekirurgi
  • Hjerte-karsygdomme forbedres efter en fedmeoperation. Blodtrykket sænkes, de cirkulerende fedtstoffer reduceres og risiko for udvikling af blodprop i hjertet mindskes
  • Søvnapnø og forstyrret nattesøvn forårsaget af luftmangel forbedres efter en fedmeoperation
  • Belastningssymptomer fra knæ, hofter og ryg forbedres efter fedmekirurgi
  • Ufrivillig barnløshed og fødselskomplikationer mindskes af fedmekirurgi
  • Forekomsten af kræft reduceres af fedmekirurgi
  • Levetiden forlænges efter en fedmeoperation
  • Livskvaliteten forbedres efter en fedmeoperation
Til toppen af siden