Forskning og uddannelse

Aleris-Hamlets Overvægtscenter er et førende internationalt forsknings- og uddannelsescenter inden for overvægtskirurgi ledet af professor, dr. med. Peter Funch-Jensen.

Forskning er nødvendig for at kunne udvikle nye behandlinger, der er mere effektive og skånsomme for patienten. Det hjælper os også til at opnå ny viden om overvægt og eventuelle komplikationer hertil.

Derfor har Aleris-Hamlet etableret et decideret Center of Excellence, som er et internationalt forsknings- og uddannelsescenter inden for overvægtskirurgi. Sammen med forskere og hospitaler i ind- og udland deltager Aleris-Hamlet i flere forskningsprojekter, der skal sikre ny viden om overvægt og effektiv behandling heraf - en viden som i fremtiden skal hjælpe overvægtige over hele verden.

Som et af Nordens største fedmehospitaler deltager Aleris-Hamlet i uddannelsen af overvægtskirurger, både i Danmark og internationalt. Kirurger fra hele verden kommer på Aleris-Hamlet for at lære, hvordan vi sikrer de bedste resultater og få komplikationer.

Kontakt os

København

Til toppen af siden