Forskning på Aleris-Hamlet

Forskning på Aleris-Hamlet

Som det største privathospital i Danmark og med to professorer ansat indgår vi naturligt i forskningsprojekter med de danske universitetshospitaler.

Forskning er nødvendigt for at kunne udvikle nye behandlinger, der er mere effektive og skånsomme for patienten.

Det betyder, at vores speciallæger og professorer er med, hvor viden udvikles og deles til gavn for dig. Som alt andet på Aleris-Hamlet foregår det naturligvis under trygge og sikre forhold.

Aleris' Forsknings- og udviklingsfond

Aleris' Forsknings- og Udviklingsfond blev oprettet af selskabets koncernledelse i 2013 og er nu en permanent del af virksomhedens satsning på innovation og nytænkning. Fonden uddeler hvert år cirka 2,5 millioner svenske kroner til virksomhedsnær forskning, der konkret bidrager til forbedringer for vores patienter, beboere og klienter. Læs mere om Aleris' forskningsfond

Deltagelse i videnskabelige forsøg

I forbindelse med behandling på Aleris-Hamlet kan det derfor ske, at du bliver spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, afprøvning af lægemidler o.l.

Alle forsøg er helt frivillige og godkendt af en videnskabsetisk komité. Komitéen vurderer indholdet af det enkelte forsøgsprojekt og sikrer bl.a., at projektet overholder lovgivningen.

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
Klik her »

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter
Klik her »

Øvrig information

Forskningsministeriets folder "Før du beslutter dig - forsøgspersoner til lægevidenskabelige forsøg"
Klik her »

Til toppen af siden