Patientrettigheder ved forskning

Patienter, som deltager i videnskabelige forsøg, har krav på at få en lang række oplysninger om forsøget, før de giver samtykke til deltagelse.

Før du kan tage stilling til, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg, skal du have fyldestgørende information om forsøget. Du skal informeres både mundtligt og skriftligt, og informationen skal indeholde oplysninger om:

 • Forsøgets formål og hovedindhold – herunder de metoder som bruges i forsøget
 • Mulige risici, bivirkninger eller ulemper ved at deltage i forsøget
 • At du indgår i et forsøg sammen med andre patienter eller forsøgspersoner
 • Hvorvidt fordelingen i forsøgets grupper foregår ved lodtrækning
 • At det er frivilligt at deltage i forsøget
 • Forsøgets forventede nytte for dig / fremtidige patienter
 • Hvilken behandling du vil modtage, hvis du ikke deltager i forsøget
 • Forsøgets økonomi, hvis det finansieres helt eller delvist med ekstern støtte – fx fra medicinalfirmaer
 • Navnet på en kontaktperson, der kan give yderligere oplysninger om deltagelse i forsøget

Videnskabelige forsøg med medicin

Ved videnskabelige forsøg med afprøvning af medicin skal informationen desuden indeholder oplysninger om:

 • Hvorvidt der indgår uvirksomt stof (placebo) eller medicin, som endnu ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen
 • Hvorvidt der er perioder under afprøvningen, hvor du ikke får nogen medicin

Samtykke

Du kan ikke deltage i et forsøg uden først at give skriftligt samtykke. Du kan altid – også under forsøget – trække dit samtykke tilbage og gå ud af forsøget.

Tal eventuelt med personalet og dine pårørende om dine overvejelser vedr. deltagelse. Du kan altid bede om betænkningstid og yderligere information i overværelse af fx en pårørende.

Til toppen af siden