Så gör Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler hanterar således allt praktiskt för dig som ablationspatient, och du är säkrad från att behöva betala, även om du inte har förhandstillstånd från Försäkringskassan.

I princip är det patienten själv som söker behandling i utlandet och ansöker om ersättning i efterhand.

Det finns därför inget behov av remiss. Då patienten inte har garanti för, att Försäkringskassan vill medge ersättning i efterhand, garanterar Aleris-Hamlet Hospitaler, att ablationspatienten aldrig skall betala, även om Försäkringskassan väljer att inte betala. Det är Aleris-Hamlets risk.

I praktiken ingår patienten ett skriftligt vårdavtal med Aleris-Hamlet Hospitaler, som betyder att:

  • Aleris-Hamlet garanterar, att patienten inte skall betala även om Försäkringskassan väljer att inte ge ersättning i efterhand. Patienten riskerar därmed aldrig att betala för vården i Danmark hos Aleris-Hamlet Hospitaler.
  • Aleris-Hamlet Hospitaler skickar räkningen direkt till Försäkringskassan och patienten behöver inte ligga ute med vårdkostnader i avvaktan på Försäkringskassans beslut
  • Aleris-Hamlet Hospitaler tar ansvar för allt administrativt, inklusive kontakten med Försäkringskassan
  • Aleris-Hamlet Hospitaler skickar epikris till specialistläkaren, som har gjort den inledande bedömningen, om relevant 
  • Den vårdmetod, som används av Aleris-Hamlet Hospitaler, är identisk med den behandling, som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet.
  • Patienten är försäkrad enligt danska regler, som motsvarar svenska regler 

Kontakta vår klinik i Malmö på telefon 010-169 00 20, så hjälper vi dig till snabb behandling i Köpenhamn. 

Til toppen af siden