Bedste kvalitet i behandlingsforløbet

Pralebanner

Kvalitet er Aleris-Hamlets varemærke. Det er her, vi gør en forskel. Vores kvalitetsledelse har konstant fokus på at monitorere kvaliteten på vores hosptialer.

Kvalitet skabes i mødet med patienten. Med fokus på høj faglighed, god personlig service og respekt for hvert enkelt individ skaber vi den bedste patientoplevelse for dig.

Aleris-Hamlet arbejder kontinuerligt med kvalitetsforbedringer og har løbende inspektioner fra Sundhedsstyrelsen og embedslægerne. Samtidig er alle Aleris-Hamlets hospitaler akkrediteret – det vil sige godkendt – efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Den Danske Kvalitetsmodel – ensartet kvalitet

Aleris-Hamlet Hospitaler har i efteråret 2017 fået fornyet sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel version 3 uden bemærkninger, hvilket er den højeste anerkendelse et hospital kan få for sine patientforløb og tilgang til kvalitetsudvikling og -sikring. Det er et kvalitetsstempel, som giver vores patienter og samarbejdspartnere en garanti for, at Aleris-Hamlet leverer den bedste kvalitet og sikkerhed hver gang. Læs mere om seneste akkreditering.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Det skal sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
  • Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel »

Aleris Hamlet er fortsat akkrediteret iht DDKM., også selvom dette ikke længere er et krav i det regionale sundhedsvæsen.

Kvalitet tager udgangspunkt i patientens oplevelse

Når vi ser på kvalitet, tager vi altid udgangspunkt patientens oplevelse af behandlingsforløbet, og vi gør altid vores bedste for at imødekomme de forventninger, som patienten har til professionel service og optimal behandling af det problem, som vi skal hjælpe med.

Vores målsætning er at have tilfredse patienter, der oplever en høj grad af patientinddragelse, veltilrettelagte forløb og høj kvalitet. 

Til toppen af siden