Bedste kvalitet i behandlingsforløbet

Pralebanner

Kvalitet er Aleris-Hamlets varemærke. Det er her, vi gør en forskel. Vores kvalitetsledelse har konstant fokus på at monitorere kvaliteten på vores hosptialer.

Kvalitet skabes i mødet med patienten. Med fokus på høj faglighed, god personlig service og respekt for hvert enkelt individ skaber vi den bedste patientoplevelse for dig.

Aleris-Hamlet arbejder kontinuerligt med kvalitetsforbedringer og har løbende inspektioner fra Sundhedsstyrelsen og embedslægerne. Samtidig er alle Aleris-Hamlets hospitaler akkrediteret – det vil sige godkendt – efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).Læs Aleris-Hamlets rapport herAleris-Hamlet Ringsteds rapport her eller Aleris-Hamlet Aarhus, Aalborg og Parken (tidligere Teres) her

Den Danske Kvalitetsmodel – ensartet kvalitet

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Det skal sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
  • Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Vores akkreditering er et bevis på, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel »

Aleris Hamlet er fortsat akkrediteret iht DDKM., også selvom dette ikke længere er et krav i det regionale sundhedsvæsen.

Kvalitet tager udgangspunkt i patientens oplevelse

Når vi ser på kvalitet, tager vi altid udgangspunkt patientens oplevelse af behandlingsforløbet, og vi gør altid vores bedste for at imødekomme de forventninger, som patienten har til professionel service og optimal behandling af det problem, som vi skal hjælpe med.

Vores målsætning er at have tilfredse patienter, der oplever en høj grad af patientinddragelse, veltilrettelagte forløb og høj kvalitet. 

Til toppen af siden