Aleris-Hamlet ligger over landsresultatet

I LUP-undersøgelsen for 2017 ligger Aleris-Hamlet på mange parametre over både landsresultatet og gennemsnittet for privathospitalernes offentlige patienter.

Resultater fra LUP 2017

Hvert år foretager det offentlige en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen i forbindelse med besøg på landets hospitaler. Undersøgelsen omfatter såvel patienter på de offentlige hospitaler som patienter henvist til privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg

Undersøgelsen i 2017 er baseret på temaer og viste, at de danske privathospitaler generelt ligger over landsgennemsnittet på temaerne: Ventetid, kontakt til personale, kommunikation, information, involvering, patientoplevede fejl,  service, hygiejne, sammenhæng i forløb og overordnet tilfredshed.

Flotte placeringer til Aleris-Hamlet

Aleris-Hamlet har opnået særdeles flotte resultater i årets LUP. På alle temaforløb score Aleris-Hamlet over gennemsnittet af landsresultaterne og andre privathospitaler.

 Hele 96 % af vores indlagte patienter svarer, at de i høj grad eller meget høj grad føler, at personalet var velforberedt ved ankomsten, og at personalet var venligt og imødekommende.

Adspurgt om hygiejnestandarden svarer 99 % af de indlagte patienter på Aleris-Hamlet, at de i høj grad eller meget høj grad var tilfredse. Ligeledes vurderer patienterne at service er i top, og at de oplever sammenhæng i deres forløb. Aleris Hamlets princip og kvalitetskrav om, at patienten møder den samme læge i hele behandlingsforløbet, er uden tvivl et højt prioriteret ønske hos vores patienter.

Derudover oplever patienterne, at personalet involverede dem og deres pårørende i forløbet, hvilket skaber tryghed. Patienterne vurderer ligeledes, at de havde god mulighed for at komme i kontakt med Aleris Hamlet, og at informationsniveaet var højt.

Læs mere om LUP og download rapporter for 2017 »

Til toppen af siden