Samfundsansvar i Aleris

Hos Aleris-Hamlet arbejder vi med FNs 27 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Som Danmarks førende private sundhedsvirksomhed er det vores forpligtelse og intention kontinuerligt at bidrage med bæredygtige sundhedsløsninger, som giver alle mulighed for et sundere og bedre liv.

Vi har derfor med udgangspunkt i FN’s verdensmål defineret udvalgte målsætninger, som vi arbejder strategisk. Det er særligt inden for delmål 3 - Sundhed & Trivsel, hvor vores CSR aktiviteter er målrettet mod at give alle lige og nem adgang til sundhedsydelser. 

Aleris-Hamlet samarbejde fx med Røde Kors i Danmark og støtter Masanga Hospitals i Sierra Leone i at sikre lige adgang til sundhedstilbud.

Vi efterlever FN's Global Compacts på følgende fire områder:

  • Menneskerettigheder
  • Sundhed & arbejdsvilkår
  • Miljø & bæredygtighed
  • Korruption.

Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct formaliserer de centrale principper, hvorunder leverandører til Aleris Group AB, et datterselskab, andre relaterede virksomheder eller virksomheder under tilsyn af Aleris, er underlagte for at arbejde. Aleris arbejder bevidst på at vælge leverandører, der alle formaliserer etiske standarder og forretningspraksiser, som er i overenstemmelse med dem i Aleris. 

Til toppen af siden