Sygeforsikring "danmark"

Aleris-Hamlet er i hele landet godkendt af Sygeforsikring "danmark" som behandlingssted.

Er du medlem af "danmark", gruppe 1, 2 eller 5 (med operationsdækning), kan du få tilskud til behandling på Aleris-Hamlet efter de gældende regler. Tilskuddet afhænger af hvilken operation, der er tale om. Vi anbefaler derfor, at du kontakter "danmark" inden behandlingens start for at bekræfte tilskuddets størrelse.

Rabat til "danmarks" medlemmer

Aleris-Hamlet har desuden indgået en specialaftale med "danmark", så medlemmer med operationsdækning kan opnå en ekstra rabat på de operationer, som er godkendt af "danmark".

Det er en forudsætning, at du henvender dig som selvbetalere - dvs. ikke via sundhedsforsikring eller efter henvisning fra offentligt sygehus via det udvidede frie sygehusvalg.

For at opnå rabatten, skal du selv gøre os opmærksom på, at du er medlem af "danmark". Som dokumentation for dit medlemskab af "danmark" kan du printe et medlemsbevis på "dit-danmark".

Der ydes følgende rabatter:

  • 10% rabat på knæ- og hoftealloplastikker
  • 7% rabat på alle andre operationer, som "danmark" giver tilskud til
  • Rabatten gælder ikke tandlægeydelser, hvor der er en fast lav pris til alle
  • Implantater og proteser faktureres til kostpris

Ved spørgsmål om eventuel udbetaling fra Sygeforsikringen "danmark" i forbindelse med undersøgelse og behandling, kan du enten kontakte Aleris-Hamlet eller Sygeforsikringen "danmark" for nærmere information.

Til toppen af siden