Regler for henvisning

Du kan benytte et privathospital, hvis udredningsgarantien på 1 måned eller behandlingsgarantien på 1 måned ikke kan overholdes i det offentlige.

Behandlingsgaranti

D. 1. oktober 2016 blev der indført en differentieret behandlingsgaranti, som betyder, at patienter med alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, mens patienter med mindre alvorlige sygdomme kan gøre brug af retten efter 1 måned.

Det betyder, at du kan behandles på privathospital, hvis:

  • Ventetiden til behandling på det offentlige sygehus overstiger 1 måned
  • Der foreligger en endelig diagnose (”du er udredt”)
  • Det drejer sig om en mindre alvorlig lidelse*
  • Der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og det enkelte privathospital om den ønskede behandling

*Alvorlige lidelser har fortsat en ventetidsgaranti for behandling på 1 måned. Sundhedsministeren fastsætter kriterier for, hvad der er alvorlig og mindre alvorlige lidelse, og den endelige vurdering foretages af lægen på sygehuset.

Du skal være opmærksom på, at den 1 månedes ventetid beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Rettigheder ved ændring af operationsdato

Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privat aftalehospital - uanset omfanget for udsættelsen.

Udredningsgaranti på 30 dage

Den 1. september 2013 trådte udredningsgarantien i kraft. Det betyder, at alle patienter, der er henvist til udredning på sygehus, har ret til en udredning inden for 30 dage, regnet fra den dag, sygehuset modtager henvisningen. Retten gælder alle patienter – undtaget de patienter, der hører under kræftpakker og pakker for andre livstruende sygdomme. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for 30 dage på det sygehus, som patienten er henvist til, skal regionen sørge for, at det kan foregå på et andet sygehus i eller uden for regionen. Eller på et privat sygehus eller klinik, som regionen har indgået aftale med. Kun faglige årsager kan begrunde at udredningsfristen ikke overholdes.

Se i øvrigt mere om reglerne på www.sygehusvalg.dk

Til toppen af siden