Nyttig information til pårørende

Pårørende til patienter er altid meget velkomne på Aleris-Hamlet, og der er fri besøgstid. Dog beder vi jer om at tage hensyn til patientens tilstand, de øvrige medpatienter og hospitalets arbejdsgange.

Under operationen og opvågning

På opvågningsstuen kan du ikke besøge patienten, med mindre du er forældre til indlagte børn.

Du er velkommen til at opholde dig i venteværelset eller i dagligstuen, mens patienten er til operation og på opvågningsstuen.

Besøg

Er patienten indlagt på en stue alene, kan du frit besøge denne, men er patienten på en stue sammen med andre, må I tage hensyn til andre patienter ved besøg.

Patientforespørgsler

Aleris-Hamlet har tavshedspligt og kan derfor ikke uden patientens samtykke give oplysninger om patientens tilstand.

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på hospitalet, så du kan kontakte din pårørende på denne måde.

Til toppen af siden