Patientrettigheder

Vi hjælper dig med at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, har lavet en patientrettighedsfolder. Formålet med folderen er at give patienter og pårørende et lettilgængeligt overblik over regler og rettigheder i sundhedsvæsenet i forbindelse med frit og udvidet frit valg af sygehus for patienter der:

  • Er henvist til en diagnostisk undersøgelse og / eller behandling på et offentligt sygehus
  • Har fået udsat eller aflyst deres operation
  • Er henvist til psykiatrisk undersøgelse og / eller behandling

Du er altid velkommen til at kontakte Aleris-Hamlets patientservice på telefon 7020 2624 eller privathospitalernes patientvejleder på telefon 8620 9988 eller via e-mail:patientvejleder@privatehospitaler.dk

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD). Hvis du som patient oplever utilsigtede hændelse kan du hente information via styrelsen for patientsikkerheds informationspjece: "hjælp os til at blive bedre"

Klager

Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patientforsikringens afgørelse om erstatning kan du læse mere herom på Patientombuddets hjemmeside. Her finder du også klageskemaer.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Du kan læse mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Til toppen af siden