Prisinformation

Aleris-Hamlet er medlem af BPK (Brancheforening for Privathospitaler og Klinikker)

Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet. Den endelige pris for en operation eller behandling aftaler du med lægen, når du har været til forundersøgelse - først her har lægen et overblik over, hvad din behandling kræver.

Hvis det skønnes nødvendigt at ændre en operation fra lokal til fuld bedøvelse, vil der være et tillæg for dette.

Hvis det skønnes nødvendigt med ekstra indlæggelse ift. til det angivne i prislisten, vil der være et tillæg for den ekstra indlæggelse.

Hvad er inkluderet i prisen?

Med i prisen er som udgangspunkt:

  • Operation og behandling under indlæggelsen herunder blod, medicin og øvrige lægemidler
  • Pleje og planlagte overnatninger
  • Planlagt fysioterapi under indlæggelsen
  • Skriftlig patientinformation, inkl. en kopi af din journal til egen læge, hvis du ønsker det

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning. Medicin og fysioterapi efter udskrivelsen er ikke inkluderet i forløbsprisen. Det  faktureres særskilt.

Fra d. 1. september 2013 træder en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger som udføres efter denne dato tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Aleris-Hamlet påtager sig - i 3 måneder efter operationen - at behandle eventuelle medicinske og kirurgiske komplikationer, der er opstået i relation til den aftalte operation og behandling på Aleris-Hamlet.

Får du under indlæggelsen en ny lidelse, som ikke kan sættes i forbindelse med den aftalte behandling eller årsagen til din indlæggelse, dækker prisen ikke behandling af denne.

Aleris-Hamlet har et erstatningsansvar i forbindelse med den udførte behandling i overensstemmelse med regel i Lov om Patientforsikring (lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 430 af 10. juni 2003).

Til toppen af siden