Angst

Man antager at ca. 5 % af befolkningen har en angstlidelse. Der er flere kvinder end mænd. Sygdommen starter i barndommen eller oftest, inden du er 30 år.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Angst er en følelse alle kender i situationer, hvor man føler sig utryg eller udsættes for fare. Den er kendetegnet ved, at man bliver mere agtpågivende, og at der sker nogle fysiske ændringer som hjertebanken, øget blodtryk, hurtigere åndedræt, svimmelhed og mundtørhed. Det skal alt sammen tjene til, at man bliver i stand til bedre at enten kæmpe mod eller flygte fra en farefuld situation.

Nogle oplever imidlertid, at der ikke er overensstemmelse mellem oplevelsen af angst, og den fare man udsættes for. Det kan være pludselig opstået angst, uden man kan se nogen umiddelbar årsag, diffus angst over ting, der muligvis vil ske, eller angst for at være i situationer, som normalt ikke anses for farlige fx i en bus, til møde etc. Disse tilstande beskrives som panikangst, generaliseret angst og fobisk angst. Angst kan også være et ledsagesymptom til andre fysiske og psykiske sygdomme.

Årsager til angst

Der er forskellige teorier om, hvorfor man udvikler en angsttilstand. Formentlig er det en kombination af en arvelig sårbarhed samt belastninger under opvæksten og senere i livet. Det er et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale årsager.

Symptomer på angst

Symptomer på angst afhænger af, hvilken type angst du lider af

Panikangst

Panikangst er en pludselig indsættende angst, som er uforudsigelig og ikke begrænset til særlige situationer. Symptomerne er hjertebanken, trykken i brystet, kvælningsfornemmelse, svimmelhed, kvalme, rysten, prikkende og stikkende fornemmelse i fingre og hænder, uvirkelighedsfornemmelse, frygt for at miste kontrollen og dødsangst.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er en følelse af vedvarende nervøsitet, anspændthed og ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og hændelser. Der optræder symptomer som hjertebanken, åndenød, kvalme, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, muskelspændinger, rastløshed, tendens til at fare sammen, irritabilitet, koncentrationsbesvær og problemer med at falde i søvn.

Fobisk angst

Fobisk angst er oplevelse af angst i veldefinerede situationer, men hvor der ikke foreligger en reel fare. Det er ofte angst for at færdes alene udenfor hjemmet, for at tage offentlige transportmidler, gå i forretninger, deltage i møder, være i små lukkede rum eller angst for smitte og sygdom. Hvis man har denne lidelse udvikler man ofte undgåelsesadfærd, hvor man indretter sin tilværelse, så man undgår de frygtede situationer. Hvis man konfronteres med situationerne udløses angstsymptomer svarende til et panikangstanfald.

Behandling af angst

Det et vigtigt at komme i behandling så hurtigt som muligt for at hindre en yderligere forværring af angstsymptomerne og hindre, at man udvikler undgåelsesadfærd, som kan have sociale konsekvenser.

Samtalebehandling som adfærdsterapi og kognitivterapi er effektiv i behandlingen af angsttilstande. Hvis det drejer sig om mere udtalte angsttilstande eller manglende effekt af samtaleterapien, suppleres med medicinsk behandling. Det vil ofte dreje sig om antidepressiv medicin, men andre typer af nervemedicin, kan også være effektiv i behandlingen af angst.

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt at søge professionel hjælp så hurtigt som muligt, så du kan komme i gang med en relevant behandling.

Regelmæssig livsførelse i forhold til kost, søvn, motion og stress. Regelmæssig motion har en gavnlig effekt på angsttilstande. Stress kan ofte udløse eller forværre angsten. Det er derfor vigtigt at forsøge at eliminere stressende forhold. Det er vigtigt ikke at dæmpe angsten med alkohol, da det i sidste ende kan føre til et misbrug.

Til toppen af siden