Depression

Ca. 15 % af den danske befolkning udvikler en depression på et tidspunkt i deres liv, dobbelt så mange kvinder som mænd.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Depression er en sygdom, hvor du er nedtrykt, mangler energi og interesse for dine omgivelser i en længere periode, og som ikke bare forsvinder af sig selv. Man har derudover andre symptomer i varierende antal og styrke.

Udviklingen af en depression sker ofte i 20 - 30 års alderen, men både helt unge, og mange ældre oplever at få en depression første gang. Ud af dem, der får en depression, vil omkring 40 % kun få en enkelt depression i livet, mens resten oplever et eller flere tilbagefald med måneders eller års mellemrum.

Årsager til depression

Der kan være mange årsager til, at man udvikler en depression. Man kan have en øget sårbarhed, som medfører en øget tendens til at få depressioner. Denne sårbarhed kan dels skyldes arv, dels psykologiske belastninger, man har været udsat for.

Man kan derfor have større tendens til at få en depression, hvis der er nogen i den nære familie, der har sygdommen. De psykologiske belastninger kunne være omsorgssvigt og overgreb i barndommen. Andre hyppigt medvirkende årsager til udvikling af en depression er tab ved dødsfald, skilsmisse, alvorlig fysisk sygdom fx hjertelidelser, smertetilstande, stress, indtag af medicin og misbrug.

Symptomer på depression

En eller af flere af nedenstående symptomer kan være tegn på en depression

 • Tristhedsfølelse og træthed over en længere periode dog mindst 2 uger
 • Energiløshed og manglende interesse for det meste
 • Fysiske symptomer som muskelsmerter, hovedpine eller generel bekymring for ens fysiske helbred
 • Angst, anspændthed og indre uro
 • Man føler sig til besvær, utilstrækkelig og har skyldfølelse
 • Manglende selvtillid
 • Man har svært ved eller kan ikke overskue at være sammen med andre
 • Nedsat og uregelmæssig søvn eller øget søvnbehov
 • Nedsat appetit og stort vægttab eller overdreven appetit og vægtøgning
 • Koncentration og hukommelsesbesvær
 • Overvejelser om, at det ville være lettere ikke at være her til eller egentlige selvmordstanker

Alt efter hvor mange af symptomerne man har, og hvor udtalte de er, beskrives depressionen som let, moderat og svær. Det har betydning for, hvilken behandlingsstrategi man vil følge.

Behandling af depression

Formålet med at behandle en depression er at:

 • Afkorte den periode man er deprimeret
 • Fjerne symptomerne
 • Mindske de sociale konsekvenser en depression kan have
 • Forebygge tilbagefald
 • Livstilsændring

Når man har en depression, er det vigtigt man ser på sit liv og forsøger at ændre de ting, som kan være med til at fremkalde eller forværre depressionen. Det kan dreje sig om kost, motion, søvnrytme, stressfaktorer, alkoholindtagelse eller andet misbrug.

Medicinsk behandling
Der er mange typer af antidepressiv medicin, som er effektive i behandlingen af depressioner. Man skal i samarbejde med sin læge / psykiater finde frem til hvilken medicin, der har den bedste effekt på symptomerne med de færrest mulige bivirkninger.

Samtaleterapi

Der er mange former for samtaleterapi, men især kognitiv terapi har vist sig effektiv i behandling af depressioner.

Ved lettere tilfælde af depressioner kan livstilsændringer og samtaleterapi være tilstrækkelig behandling, men ofte vil en kombination af medicin, samtaleterapi og ændring af livsstilsfaktorer være den mest effektive behandling.

Hvis man har tilbagevendende depressioner, anbefales vedvarende medicinsk behandling med henblik på forebyggelse af nye depressive episoder.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har mistanke om, du har en depression, skal du straks søge professionel hjælp for at få be- eller afkræftet diagnosen og derefter få planlagt et behandlingsforløb.

Du kan derudover forsøge at fastholde gode og stabile leveregler, som sund regelmæssig kost, regelmæssig motion, tilstrækkelig søvn, fravælge stressfaktorer. Man bør afholde sig fra at tage store beslutninger, da tankegangen er præget af negativ tanker og selvtilliden er lav.

Som pårørende er det vigtigt, at tage den deprimeredes symptomer alvorligt og ikke opfordre til, at man tager sig sammen. Man kan hjælpe med at finde professionel hjælp, og eventuelt yde støtte til at fastholde en regelmæssig livsstil. Husk at depression er en sygdom, og at det ikke er nogens skyld.

Til toppen af siden