Sorg, krise og belastningstilstande

Sorg, krise og belastningstilstande er psykiske forstyrrelser, som opstår i kølvandet på betydende livsændring eller belastende hændelser.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Alle oplever kriser på forskellige tidspunkter i livet. Det er ofte noget, man klarer med familie og venners hjælp, men af og til bliver reaktionen mere udtalt og længerevarende, og der kan blive behov for professionel hjælp.

Der kan være tale om:

  • Tab efter skilsmisse eller dødsfald
  • Reaktion på alvorlig sygdom, en ulykke eller et overfald
  • Reaktion på emigration
  • Ændring af ens livsrolle, som at blive forælder eller arbejdsophør

Årsager til krise og belastningsreaktioner

Krise og belastningsreaktioner er tilstande, hvor man altid kender den udløsende faktor, som er en belastende hændelse.

Det, der afgør hvordan og hvor meget, man reagerer, er ens sårbarhed. Nogle kan håndtere de fleste hændelser, mens andre er mere sårbare og reagerer på selv mindre belastninger.

Symptomer på sorg, krise og belastningstilstande er:

  • Der er en kendt belastning eller et traume
  • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser, der betyder at man ikke fungerer, som man plejer
  • Følelse af nedtrykthed, angst, bekymring, magtesløshed og uoverskuelighed
  • Vanskeligt ved at fortsætte sit sædvanlige liv
  • Irritabilitet
  • Søvnproblemer

Symptomerne er til stede i uger til måneder. Hvis symptomerne er vedvarende eller bliver mere udtalte, skal man være opmærksom på, om man kan have udviklet en depression eller angsttilstand.

Behandling af sorg, krise og belastningstilstande

Behandlingen er et samtaleforløb med henblik på at bearbejde sorgen eller krisen. Desuden får man støtte til at komme videre i den nye livssituation, som man er i nu.

Hvis man udvikler en depression, kan medicinsk antidepressiv behandling komme på tale.

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt at være åben om, hvordan man har det og tale med de nærmeste. Som pårørende er det vigtigt at lytte og ikke forsøge at give råd eller løse problemer.

Det er vigtigt ikke at dulme symptomerne med alkohol, da det kan forlænge krisereaktionen og føre til misbrug.

Til toppen af siden