Den gode samtale

Samtaleforløbet vil være tilpasset dine behov, så de hjælper dig til at håndtere og bearbejde de psykiske belastninger, du oplever.

Det kan være svært selv at se sammenhænge og reaktionsmønstre eller ændre adfærd. Det er her, en psykolog kan hjælpe dig med at få en ny forståelse af din situation og få identificeret og bearbejdet de psykiske belastninger, du oplever.

Konkrete råd og værktøjer

Du får konkrete råd og værktøjer til at håndtere de symptomer, du mærker, og til at ændre de forhold og handlemønstre, som udløser dem.

Pårørende

Ønsker du at inddrage en pårørende eller god ven, har du altid mulighed for at tale med psykologen om det, så I sammen kan vurdere, om det giver mening, at du tager en nærtstående med til samtalerne.

Evaluering

Forløbet evalueres løbende, så I sammen sikrer, at du får den bedste effekt af samtalerne. Samtalerne foregår i fuld diskretion og under tavshedspligt. Dine oplysninger videregives kun til egen læge, forsikringsselskab eller andre med dit samtykke.

Til toppen af siden