Psykologhjælp til ældre

Øget livskvalitet til ældre gennem psykologsamtaler på Aleris-Hamlet Hospitaler i Ringsted

Kontakt os

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

At blive gammel kan være forbundet med mange eksistentielle udfordringer som fx

 • Ensomhed
 • Sorg over tab af nærtstående
 • Sygdom og svækkelse
 • Tanker om døden
 • Afhængighed af hjælp fra andre
 • Flytning fra egen bolig
 • Refleksioner over livet
 • Fortrydelse over beslutninger og handlinger i livet

Forskning viser, at samtaler med en psykolog kan forbedre livskvaliteten for ældre mennesker og gøre det nemmere at håndtere de tanker og livsudfordringer, som den tredje alder kan indebære.

Aleris-Hamlet tilbyder derfor psykologforløb henvendt til ældre. Med samtaler om livet og tilværelsen kan vi bl. a. hjælpe ældre med at blive mere afklarede med fortiden og håndtere de tab og begrænsninger, som livet kan have ført med sig.

Hvem anbefaler vi et psykologforløb?

Psykologforløbet henvender sig til ældre, som oplever eksistentielle problemstillinger, der påvirker psykisk trivsel og livskvalitet.

Tilbuddet henvender sig ikke til ældre med en svær grad af psykisk sygdom og/eller betydelig kognitiv svækkelse.

Formål med forløbet

 • At opnå bedre trivsel, livskvalitet og mental sundhed
 • At forebygge udvikling af depression og andre behandlingskrævende psykiske symptomer og lidelser
 • At skabe værdifulde relationer til andre ældre i gruppeforløb

Forløbets indhold og omfang

Aleris-Hamlet tilbyder tre psykologiskebehandlingsforløb til ældre med eksistentielle problemer. Efter en individuel samtale aftaler vi, hvad der passer bedst til dig.

Afhængig af behov kan et forløb bestå af:

 • Individuelle psykologsamtaler
 • Gruppeforløb
 • Kombination af individuelle samtaler og gruppeforløb

Individuelle samtaler

Psykologsamtalerne tager udgangspunkt i den ældreborgers individuelle problematikker. Gennem samtaleforløbet tilstræber vi at øge den psykiske trivsel og livskvalitet.

Gruppeforløb

Gruppeforløbet har samme formål som de individuelle samtaler. Derudover er der her mulighed for at drøfte eksistentielle problemstillinger med ligesindede og skabe sociale relationer, hvilket i sig selv kan bidrage til øget livskvalitet. I gruppeforløbet
vil psykologerne tage en række temaer op, som er relevante i forhold til det at blive ældre.

Et gruppeforløb strækker sig over 8 sessioner á 2 timers varighed inkl. pause. Forudsætning for oprettelse af gruppeforløb er min. 4 og max 10 deltagere.

Pris

Se prisen for psykologhjælp til ældre her

Til toppen af siden