Psykologtilbud til personer med tinnitus

Øget livskvalitet til personer, som er generet af tinnitus eller oplever dagligdags lyde som forstyrrende

Kontakt os

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er ikke i sig selv en sygdom, men et symptom, der kan påvirke ens livskvalitet negativt.

Tinnitus er en lyd, man kan høre inde i sig selv. Den er ofte lokaliseret til ørerne, men den kan også være mere diffust inde i hovedet. 

Der er ingen ydre kilde til lyden. Andre kan ikke høre lyden, men den er ikke en hallucination eller indbildning,

Alle kan få tinnitus, og det kædes ofte sammen med hørelsen. Den egentlige årsag er dog uvis. Den manglende forklaring gør, at man betragter tinnitus som et komplekst forhold, der involverer både høresystem og hjernen.

Mange oplever at være alene med problemet, som er svært at forklare for andre.

Tinnitus og lydfølsomhed kan påvirke søvnen, den sociale lyst, aktivitetsniveauet og samværet med familie og venner. 

Hvem kan vi hjælpe?

Tilbuddet er henvendt til voksne:

  • Som er undersøgt af en øre-næse-halslæge uden, at der er fundet behandlingskrævende tilstande ellerforhold, som skal undersøges yderligere
  • Som efter behandling fortsat oplever, at tinnitus er dominerende i hverdagen

Formål med forløbet

  • At opnå indsigt i psykologiske reaktioner knyttet til tinnitus
  • At opnå bedre håndtering af tinnitus
  • At arbejde henimod en bedre livskvalitet gennem accept og viden om tinnitus

Psykologisk arbejder vi ud fra kognitive forståelsesrammer. Vi beskæftiger os bl.a. med sammenhængene mellem tanker, kropslige fornemmelser, adfærd og følelser.

Vi ser på de værdier, som ligger til grund for vores valg og handlinger.

Forløbets indhold og omfang

Efter en individuel samtale aftaler vi, hvad der bedst passer til den enkelte.

Afhængig af behovet kan et forløb bestå af:

  1. Individuelle psykologsamtaler
  2. Deltagelse i et gruppeforløb
  3. Kombination af individuelle samtaler og gruppedeltagelse

Individuelle samtaler

Psykologsamtalerne tager udgangspunkt i dit individuelle behov. Vi arbejder med de problemstillinger, som relaterer sig til tinnitus, og som du har brug for at få belyst.

Gruppeforløb

Gruppeforløbene har samme formål som de individuelle samtaler. Derudover er der her mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser om livet med tinnitus med andre i samme situation.

Et gruppeforløb strækker sig over 8 sessioner af 2 timers varighed inklusiv pause. Forudsætning for oprettelse af et gruppeforløb er min 4 og max 10 deltagere.

Pris

Se prisen for psykologisk behandling for tinnitus her

Tilmelding til psykologforløb

Kontakt Aleris-Hamlet Ringsted på tlf. 5761 0914.

Til toppen af siden