Få hjælp til din depression

Hvis du har en depression, er en kombination af samtaleterapi, ændringer af livsstilsfaktorer og medicin ofte den mest effektive behandling

Kontakt os

Hele landet

Ca. 15 % af den danske befolkning udvikler en depression på et tidspunkt i deres liv, dobbelt så mange kvinder som mænd. Depression er en tilstand, hvor du er nedtrykt, mangler energi og interesse for dine omgivelser i en længere periode, og man har svært ved selv at komme ud af depressionen.

Årsager til depression

Der kan være mange årsager til, at man udvikler en depression. Man kan have større risiko for at få en depression, hvis der er nogen i den nære familie, der har sygdommen. Det kan også skyldes psykologiske belastninger som omsorgssvigt eller overgreb i barndommen.

Andre hyppigt medvirkende årsager til udvikling af en depression er tab ved dødsfald, skilsmisse, alvorlig fysisk sygdom fx hjertelidelser, smertetilstande, stress, indtag af medicin og misbrug.

Når du har en depression, oplever du ofte en eller flere af følgende tilstande

 • Tristhedsfølelse og træthed over en længere periode dog mindst 2 uger
 • Energiløshed og manglende interesse for det meste
 • Fysiske symptomer som muskelsmerter, hovedpine eller generel bekymring for ens fysiske helbred
 • Angst, anspændthed og indre uro
 • Man føler sig til besvær, utilstrækkelig og har skyldfølelse
 • Mangler selvtillid
 • Man har svært ved eller kan ikke overskue at være sammen med andre
 • Nedsat og uregelmæssig søvn eller øget søvnbehov
 • Nedsat appetit og stort vægttab eller overdreven appetit og vægtøgning
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Overvejelser om, at det ville være lettere ikke at være her til egentlige selvmordstanker 

Alt efter hvor belastet du er, beskrives tilstanden som let, moderat og svær. 

Hvordan kan vi hjælpe dig ved en depression?

Når man har en depression, er det vigtigt at finde mod og energi til at ændre de ting, som kan være med til at fremkalde eller forværre en depression. Der vil derfor blive lagt vægt på at forstå depressionen som en tilstand, du evt. vil kunne ændre på ved livstilændringer. Det kan være, at du skal ændre kost, motion, søvnrytme, stressfaktorer, socialt samvær eller misbrug. Ofte er en kombination af medicin, samtaleterapi og ændring af livsstilsfaktorer den mest effektive behandling.

God råd til pårørende 

Mennesker, der lider af depression, har forsøgt at tage sig sammen. Så det nytter ikke at opfordre til, at man skal tage sig sammen. Man kan hjælpe med at finde professionel hjælp og eventuelt yde støtte til at fastholde en regelmæssig livsstil. 

Til toppen af siden