OCD

Det antages af 2 % af befolkningen lider af OCD. Lidelsen starter oftest i barndommen eller ungdommen, men der er også tilfælde, der starter senere i livet.

Kontakt os

Hele landet

En obsessiv-kompulsiv tilstand er en angstlidelse, hvor tvangstanker og tvangshandlinger dominerer ens adfærd. Tvangstanker kan fx handle om, at der vil ske noget forfærdeligt med en selv eller andre, eller at man selv mister kontrollen og kommer til at skade andre.

En tvangshandling kan være at kontrollere, om lyset er slukket, om vinduer og døre er lukket mange gange, eller det kan være at vaske hænder talrige gange om dagen af frygt for smitte. Hvis man prøver at undertrykke tvangstankerne eller tvangshandlingerne, oplever man psykisk ubehag og angst.

OCD er en kronisk sygdom dvs at den altid vil være til stede i en eller anden udstrækning. Mange oplever dog, at symptomerne er reduceret eller væk i lange perioder, så man kan leve en normal tilværelse.

Årsager til OCD

Årsagen til OCD er ikke klarlagt, men især biologiske faktorer spiller en rolle. Der er forstyrrelser i hjernens serotonin funktion, hvorfor medicin har en gavnlig effekt. Derudover spiller arv en rolle, og man mener også, at psykologisk pres kan være med til at aktivere symptomerne.

Symptomer på OCD

Tvangstanker er tilbagevendende tanker, billeder, idéer, som dukker op i bevidstheden igen og igen. Tankerne kan ikke afvises og er oftest pinagtige. Man er godt klar over, at det er ens egne tanker, selv om de ofte er i modstrid med ens følelser.

Tvangshandlinger er stereotyp adfærd, som gentages igen og igen. De er rettet imod at få tvangstankerne til at forsvinde. Handlingerne er ikke nyttige eller behagelige i sig selv, men ved at udføre dem forhindrer man noget i at ske, som kan skade en selv eller andre. Man kan godt selv se det meningsløse i handlingerne, men det giver en lettelse at udføre dem og angst, hvis man prøver at modstå.

Det varierer om man overvejende har tvangstanker, tvangshandlinger eller begge dele.

Typiske tvangstanker er:

 • Frygt for smitte og sygdomme
 • Bekymringer om helbredet
 • Behov for symmetri og orden
 • Overdreven tvivl
 • Frygt for aggressive impulser og for at skade andre
 • Frygt for seksuelle impulser

Typiske tvangshandlinger er:

 • Konstant behov for at kontrollere lys, komfur, vandhanen og døren
 • Overdreden vask af hænder og tøj
 • Tælle igen og igen
 • Ekstremt behov for symmetri og orden
 • Samlemani

Behandling af OCD

Hurtig behandling af OCD er afgørende. Behandling med antidepressiv medicin især SSRI præparater, har vist sig effektive i behandling af OCD.

Kognitiv adfærdsterapi har også positiv effekt på symptomerne, hvorimod andre former for samtaleterapi ikke har haft nogen gavnlig effekt.

Kombination af de to behandlingsformer har vist sig mest effektiv.

Til toppen af siden