Er du i sorg eller krise?

Sorg, krise og belastningstilstande er psykiske forstyrrelser, som opstår i kølvandet på betydende livsændring eller belastende hændelser.

Kontakt os

Hele landet

Alle oplever kriser på forskellige tidspunkter i livet. Det kan være:

  • Tab efter skilsmisse eller dødsfald
  • Reaktion på alvorlig sygdom, en ulykke eller et overfald
  • Reaktion på emigration
  • Ændring af ens livsrolle, som at blive forælder eller arbejdsophør

Mange kommer igennem det med familie og venners hjælp, men af og til kan det være en stor hjælp at få professionel hjælp.

Det, der afgør hvordan og hvor meget, man reagerer, er ens sårbarhed. Nogle kan håndtere de fleste hændelser, mens andre er mere sårbare og reagerer på selv mindre belastninger.

Symptomer på sorg, krise og belastningstilstande

Går du igennem en sorg, traume eller anden krise, kan du opleve en følelse af nedtrykthed, angst, bekymring, magtesløshed og uoverskuelighed. Det kan blive vanskeligt at fortsætte sit sædvanlige liv og ofte plages man også af søvnproblemer. 

Symptomerne kan vare i uger til måneder. Hvis symptomerne er vedvarende eller bliver mere udtalte, skal du være opmærksom på, om du kan have udviklet en depression eller angsttilstand.

Behandling af sorg, krise og belastningstilstande

Behandlingen er et samtaleforløb med henblik på at bearbejde sorgen eller krisen. Du får støtte til at komme videre i den nye livssituation, som du er i nu.

Hvis man udvikler en depression, kan medicinsk antidepressiv behandling komme på tale.

Til toppen af siden