Tilbud til kommuner

Aleris-Hamlet har et omfattende samarbejde med en lang række kommuner omkring psykologiske undersøgelser herunder IQ- og neuropsykologiske erklæringer samt personlighedspsykologiske erklæringer.

Alle psykologiske undersøgelser udføres af psykologer med særlig erfaring indenfor det pågældende speciale (fx psykiatri eller neuropsykologi).

Når sagen er henvist til en psykologkonsulent, kan denne kontaktes direkte af henviser gennem hele undersøgelsesforløbet, hvis der er spørgsmål til undersøgelsen, behov for en mundtlig tilbagemelding på undersøgelsen eller evt. uddybelse af konklusionen. Henviste og evt. pårørende modtager desuden altid en mundtlig tilbagemelding af den undersøgende psykolog. Ligeledes sendes kopi af rapporten til undersøgtes egen læge, hvis der er givet samtykke hertil.

Alle psykologiske undersøgelsesrapporter indeholder som minimum følgende punker:

  • Henvisningsårsag
  • Undersøgelsens formål
  • Undersøgelsestidspunkt
  • Kooperation og motivation ved undersøgelsen
  • Social anamnese
  • Sygehistorie
  • Aktuelle klager og symptomer
  • Klinisk indtryk
  • Testresultater
  • Konklusion med besvarelse af de stillede spørgsmål ud fra det samlede undersøgelsesbillede
Til toppen af siden