Psykologisk specialisterklæring

En psykologisk specialisterklæring er altid udført af en specialistuddannet psykolog (fx specialist i neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi eller specialpsykolog i psykiatri).

En sådan erklæring kan i mange sammenhænge have samme vægt som en speciallægeerklæring udfærdiget af en psykiater og samtidig omfatte egentlig psykologisk testning.

Denne type erklæring anbefales ved komplicerede tilstande fx med indviklede årsagssammenhænge, langvarig sygehistorie og flere samtidigt optrædende psykiske lidelser / misbrug, der medfører meget sammensatte symptombilleder og nedsat funktionsevne.

I tillæg til de punker, som alle psykologiske undersøgelsesrapporter indeholder, beskriver erklæringen også specifikt:

  • Intelligens
  • Neuropsykologiske problemstillinger
  • Personlighed
  • Psykiatriske diagnoser / misbrug
  • Behandlings- og støtteforslag
  • Ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet

Kontakt os

Hele landet

Til toppen af siden