Undersøgelse af achillesseneskader

I langt de fleste tilfælde kan diagnosen stilles blot vha. sygehistorien og en simpel klinisk undersøgelse.

Ultralydsscanning af achillessenen bør foretages ved mistanke om total brud, delvise bristninger eller før planlagt blokadebehandling.

Det er væsentligt at forsøge at finde den udløsende årsag til problemets opståen for dermed permanent at fjerne symptomerne. Der kan fx. være tale om træningsfejl, pludselig øget træningsintensitet, ændret underlag, tryk fra hælkappen eller fejlstillinger i forbindelse med fodisættet, når du går eller løber.

Fodisæt

FodtyperFodens afvikling i forbindelse med løb foregår ved, at du stort set altid lander på ydersiden af hælen. Herefter ruller du hen over mellemfoden og afslutter ud over 1. og 2. tåen. Den måde, foden afvikler rullet på, kaldes pronation. Det er en af kroppens naturlige støddæmpningssystemer.

De tre mest almindelige fodtyper er normal fod, platfod og hulfod. De har hver især betydning for din løbestil og dermed for valg af løbesko.

Normal pronation

FodtyperNår foden er sat i underlaget under løb, vil den normale fod herefter oftest rulle lidt indad (pronere) for at absorbere stødet.

Overpronation

Hvis du har en flad fodtype og sætter foden i underlaget, vil den efterfølgende indadrullende fodbevægelse (pronation) ofte være overdrevet. Dette kaldes overpronation og medfører, at underbenet drejes mere indad end normalt ved løb. Hvis du ikke benytter en såkaldt pronationshæmmende løbesko, er der stor risiko for at få en overbelastningsskade.

Underpronation

Har man en hulfod er pronationen utilstrækkelig, når foden sættes i underlaget under løb, og støddæmpningen er ikke effektiv nok. Derfor kan der opstå overbelastningsskader. De bedste sko til denne fodtype er erfaringsmæssigt meget støddæmpende sko med masser af fleksibilitet i sålen.

Graden af under- eller overpronation kan bedst bedømmes ved videooptagelser af fodisæt under løb. Et anvendeligt mål for pronationen er at måle hælbenets vinkel med achillessenen i stående stilling med 45° fleksion i knæene. Er vinklingen i den stilling mere end 5 grader, kaldes det overpronation. Hvis der ikke kan fremkaldes en vinkling af hælbenet, og fodbuen er stiv selv ved drejebevægelser, kaldes det underpronation. Derudover kan fodtøjet i reglen afsløre underpronation og overpronation ved vinkling af hælkappen og øget slitage af hhv. ydersiden eller indersiden af sålen.

Til toppen af siden