Operation for forstørret prostata

Ofte er prostata så stor, at det er nødvendigt at operere for at få fri passage for vandladningen. På Aleris-Hamlet behersker vores specialister flere forskellige operationsteknikker, som kan anvendes hver for sig eller kombineres.

Derved er det muligt at skræddersy en behandling til dig, som er afpasset efter din alder, livssituation, helbredstilstand og prostatas størrelse.

Vi tilbyder 2 operationstyper:

  1. TUR-P operation (traditionel "skrælning" af små prostataspåner med en lille elektrisk høvl)
  2. Mushroom operation (elektrisk fordampning af prostatavævet)
  3. TUIP operation - KUN i Aarhus (et eller flere små snit ned gennem prostata uden at fjerne noget væv) 

Forventninger til operationen

Formålet med operationen er at:

  • Øge vandladningshastigheden
  • Mindske vandladningshyppigheden
  • Bedre blæretømningen

Større undersøgelser har vist, at der kan forventes et fald i symptomerne med 60 - 75 % ved operationen.

Hvis du har haft totalt urinstop og derfor har kateter eller tømmer dig selv med engangskatetre, kan du ikke forvente at opnå fuldstændig blæretømning, idet blæren kan være slap efter lang tids udspiling. Normalt kan vi dog gøre alle patienter kateterfri med en mindre mængde resturin.

Du skal regne med, at der går 3 måneder, før vi kan vurdere operationens endelige resultat.

Til toppen af siden