Fokus på kvalitet

I Aleris Omsorg arbejder vi målrettet med kvalitet og kvalitetsforbedringer. Vi har vores eget kvalitetssystem, som sikrer at vi opfylder alle krav, som stilles til de ydelser vi leverer.

Som eksempel har vi:

 • Introduktionsplan for alle medarbejdere
 • Faglige evidensbaserede beskrivelser af arbejdsmetoder 
 • Systematisk registrering af utilsigtede hændelser og opfølgning med handleplaner
 • Intern kontrol 
 • Årlige brugerundersøgelser og pårørendeundersøgelser
 • Tværfaglige mødefora 
 • Bæredygtigt og udviklingsorienteret samarbejde med kommunerne

ISO certificering

Aleris Omsorg har valgt at foretage kvalitetsstyring i henhold til det internationale kvalitetssystem, ISO 9001. Vi blev ISO certificeret første gang efter ISO 9001:2008 den 25. maj 2011. I 2017 blev vi opgradet og certificeret efter ISO 9001:2015

Det betyder, at vi:

 • Klart beskriver vores praksis i procedurer, instrukser og vejledninger
 • Kontinuerligt arbejder med udvikling.
 • Gennemfører regelmæssige interne og eksterne revisioner i henhold til ISO-standarden
 • Opfylder myndighedernes krav til kvalitetsstyring i sundhedsvæsenet

Læs mere om ISO på www.ds.dk

Til toppen af siden