Hjemmepleje

Aleris tilbyder hjemmehjælp til borgerne med fokus på kvalitet og borgertilfredshed. Vi tilbyder praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje.

I Danmark skal alle borgere der modtager hjemmehjælp have et frit valg af leverandør. Derfor kan private sundhedsaktører udføre hjemmepleje og hjemmesygepleje, såfremt  leverandøren kan tilbyde hjælp der lever op til de kvalitetskrav, som kommunen stiller.

Hvis du er visiteret til hjemmepleje eller hjemmesygepleje, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Borgeren skal være tryg

På baggrund af vores årelange erfaring indenfor ældrepleje tilbydes du som borger en professionel service og pleje af høj kvalitet.

Vi stiller krav til vore medarbejdere og de er udvalgt, så du som borger kan føle dig tryg. De har alle en sundhedsfaglig baggrund og er grundigt oplært i de arbejdsopgaver, de skal udføre.

Respekt for borgerens liv og dagligdag

Det er ikke altid nemt at have nye mennesker i sit hjem. Vi sørger af den grund for, at der kommer så få medarbejdere i borgerens hjem som muligt. Samtidig vil vi i vores tilstedeværelse i borgerens hjem sikre respekten for borgerens dagligdag og liv.

Mulighed for tilkøbsydelser

Den hjælp den enkelte borger er visiteret til af kommunen kan suppleres med selvbetalte tilkøbsydelser. Det giver borgeren mulighed for, at udvide hjælpen, så den tilgodeser borgerens samlede behov. Kontakt os hvis du vil høre om mulighederne. 

Til toppen af siden