Sygepleje

I Aleris sørger veluddannede og erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter for, at borgerne tilbydes sygepleje af høj faglig kvalitet.

Vi yder f.eks. sårpleje, hjælp til medicinering, pleje af døende i eget hjem, samt støtte og vejledning til den ældre og til pårørende.

Vi yder en sundhedsfremmende og forebyggende indsats til borgerne i kommunerne og er et vigtigt bindeled mellem den ældre, sygehuset, praktiserende læge, de pårørende og socialforvaltningen. 

Til toppen af siden