Aleris Holbohave, et frirum for demente

Holbohave, et frirum

Gribskov Kommunes ny dagcenter for demente, Holbohave, som drives af Aleris, fungerer som et frirum for både brugerne og de pårørende.

Brugernes hus

Holbohave er et dagtilbud for demente borgere i Gribskov Kommune. Centeret henvender sig til hjemmeboende demente uanset hvor i deres sygdomsforløb de er. Centeret er indrettet med 60'er møbler som indbyder til hygge, men samtidig også kan fremkalde minder hos brugerne.

Dagcenteret opfordrer brugerne til at gøre centeret til "deres". Brugerne hjælper med at bestemme, hvilken mad, der skal serveres, lave maden, ordne den store have og passer centerets dyr. "Grundtanken bag Holbohave er, at brugerne skal have indflydelse på, hvad de vil bruge deres dag på" fortæller daglig leder Gitte Andersen. På den måde engageres brugerne. Flere har f.eks. medbragt deres eget værktøj så der kan laves fuglehuse i Holbohaves værksted.

Motion er nøglen

Brugerne opbygger på Holbohave et fællesskab, som giver dem en tryg hverdag. De modtager tilbud om motion både i Holbohaves motionsrum, som er indrettet med motionscykler og løbebånd, men også tilbud om gåture i lokalområdet.
Motionen styrker brugernes fysik og psykisk virker motionen både sansestimulerende og understøtter erindringsarbejdet. Under motionen opbygger brugerne derudover sociale bånd til hinanden.

Der tages udgangspunkt i brugernes personlighed i de daglige aktiviteter som brugerne kan deltage i – dans, sang og spisning vækker brugernes minder. Kroppen genkender bevægelser og smage, dette styrker brugerens erindringsarbejde.

Pusterum for pårørende

Ikke kun brugerne af Holbohave oplever centeret som et pusterum. De pårørende får et pusterum i hverdagen, når deres ægtefæller eller familiemedlemmer er på Holbohave. Holbohave har et tæt samarbejde med de pårørende, da det er kendt at ægtefæller til borgere med demens ofte lider af stress og går ned med en depression. Derudover giver det tætte samarbejde med de pårørende personalet et indblik i brugerens historie.

Til toppen af siden